Praha, 16. června 2020 – Jednání o podobě státního rozpočtu, založení parlamentní komise pro hybridní hrozby, oběhový balíček, čtvrteční mimořádná schůze k suchu či jednání o usnesení o střetu zájmu premiéra Babiše v Evropském parlamentu byly hlavními tématy Pirátů, se kterými vystoupili na tiskové konferenci před pokračováním 49. schůze Poslanecké sněmovny.

Poslanec Mikuláš Ferjenčík shrnul postoj Pirátů k vyjednávání o schodku rozpočtu: „Není možné, aby vláda disponovala částkou jako 137 miliard korun v rozpočtové rezervě, dosud se tato částka pohybovala v jednotkách miliard. Vláda oslovila KSČM, u níž narazila, čímž se situace zkomplikovala. V reakci na to ale přišla s ústupky, a to snížení rezervy na 37 miliard korun. Z důvodu vstřícného kroku jsme se rozhodli vstoupit do jednání, aby vláda nebyla zcela závislá na hlasech KSČM. Je pro nás zásadní vědět, kam peníze půjdou. Dále chceme spravedlivé kompenzace výpadku příjmu obcí, pomoc lidem, kteří nedostali žádnou podporu od státu, ale přitom odváděli pojistné a také chceme řešit zákony, které jsou v době krize důležité jako je problém exekucí, valorizace platů učitelů nebo úprava rozpočtových pravidel.“

Ondřej Polanský, místopředseda Podvýboru pro dopravu, informoval o návrhu zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury: „Zákon by měl jít v pátek do třetího čtení. Jeho součástí je návrh Pirátů na zavedení elektronického stavebního deníku, který bude významným protikorupčním nástrojem, jenž výstavbu zprůhlední, zrychlí a zkvalitní. Druhým návrhem Pirátů je zjednodušení byrokracie při stavbě dobíjecích bodů pro elektromobily, v němž navrhujeme vypuštění stavebního a územního řízení, což by jen v Praze znamenalo vypuštění asi 40 tisíc řízení. Návrh jako celek ovšem podpořit nemůžeme, protože chybí značná část dat a argumentů pro podporu zaváděných změn, což uvedl i Nejvyšší správní soud, který se obává chaosu.“

Poslanec Jan Lipavský následně uvedl, že Sněmovna se bude zabývat vznikem komise pro hybridní hrozby: „Očekávám, že stálá parlamentní komise pro hybridní hrozby bude dnes zřízená. Důvodem jsou sílící vlivové operace v Česku, příkladem mohou být kauzy PR agentury placené společností Home Credit, kauza sochy Koněva, ale i řada dezinformací v kybernetickém prostoru. Protože příští rok proběhnou parlamentní volby, chceme se v komisi zaměřit na to, aby dezinformace nezasahovaly do demokratického řádu a svobod v ČR. V komisi se chci zaměřit na vzrůstající čínský vliv.“

Poslanec František Elfmark uvedl téma oběhového balíčku, který bude Sněmovna řešit ve středu: „Jedná se o celkem čtyři sněmovní tisky týkající se odpadové legislativy, mezi nimi rezonuje především zákaz skládkování nebo problematika zálohování PET lahví. Za Piráty předkládáme k těmto tiskům celkem 29 pozměňovacích návrhů. Doufáme, že se do oběhové legislativy podaří dostat větší míru transparentnosti a přiblížit nakládání s odpady 21. století.“

Dana Balcarová, předsedkyně Výboru pro životní prostředí, doplnila informace o chystané čtvrteční mimořádně schůzi k suchu: „Mnoho obcí čelí v těchto dnech lokálním povodním a hrozbě, že dojde k zaplavení jejich domovů. Platí přitom, že v některých regionech, profilu 40–100 cm pod zemí stále přetrvává extrémní půdní sucho a stav podzemních vod se stále hluboce pod normálem. Čtvrteční mimořádná schůze na téma sucha, jejíž svolání Piráti podpořili, s sebou přinese i projednávání šesti příslušných legislativních bodů včetně vodního zákona a ústavního práva na ochranu vody. Na závěr bych vás ráda pozvala na tiskovou konferenci Pirátů ve čtvrtek od 8:30, kde představíme plán Vodu řešíme teď.“

Europoslanec Mikuláš Peksa v závěru vystoupení shrnul stav jednání o střetu zájmů premiéra Andreje Babiše v Bruselu: „Na plénu Evropského parlamentu se bude ve čtvrtek hlasovat o pozměňovacích návrzích k návrhu usnesení ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. V pátek proběhne hlasování o finálním textu. Na textu návrhu je široká shoda napříč politickými skupinami i napříč jednotlivými státy. Materiál jasně pojmenovává konflikt zájmů premiéra Babiše s českými i evropskými zákony a předkládá návrhy řešení – Andrej Babiš se musí zbavit společnosti Agrofert nebo přestat vyjednávat o evropském rozpočtu a dalších důležitých rozhodnutích Evropské rady.“