Česko podepsalo Úmluvu již v roce 2016, ratifikace však stále vázne. Tuzemsko tak patří mezi posledních šest zemí Evropské unie, které ještě Úmluvu neratifikovaly. „Úmluva jako taková nic nepřikazuje, je to spíš směr a doporučení. Je čistě na nás, jak si v Česku jednotlivá opatření nastavíme,” vysvětlila poslankyně za Piráty Klára Kocmanová a dodala: „Schválení Úmluvy přispěje k pomoci obětem, ale také k podpoře prevence před násilím. Důležité je říct, že nejde zdaleka jen o domácí fyzické násilí, ale i o to psychické, například vydírání, ekonomické násilí či o nebezpečné pronásledování, o sexuální násilí či o vynucené potraty.”

Z unijních zemí Úmluvu přitom schválily už i konzervativnější země jako například Irsko, Polsko či Španělsko. Na ratifikaci zatím čekají kromě Česka také Slovensko, Bulharsko, Maďarsko, Litva a Lotyšsko. „Těžko můžeme vyzývat oběti k odvaze, když by ani politici nenašli kuráž přihlásit se k boji proti násilí a k tomu, že toto téma je pro ně naprosto klíčové,” doplnila Kocmanová.

A nejde jen o samotnou Úmluvu, Piráti usilují například i o lepší zákonnou definici znásilnění, zvýšení informovanosti odborných složek a postupné posilování důvěry obětí v systém. K boji proti domácímu násilí, které se z 90 procent týká žen, se současná vláda zavázala i v programovém prohlášení. „Zásadní je nejen to, aby se dané hodnoty propsaly do praxe z hlediska legislativy, ale jde také o osvětu. Proto i ze symbolického hlediska považujeme Úmluvu za důležitou schválit,” uvedla Klára Kocmanová.