Pirátům se podařilo kontrolu chatů odstranit na úrovni Evropského parlamentu, v další fázi vyjednávání ji ale členské státy opět do návrhu vrátily. „Návrh stále obsahuje obcházení šifrování, které je důležité pro ochranu soukromí a důvěru lidí v digitální služby. Ač je proklamovaná ochrana dětí důležitá, tento návrh nemůžeme podpořit, jde o tvrdý zásah do soukromí občanů,” vysvětluje vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, který dlouhodobě vystupuje proti tomuto návrhu.

„Nemůžeme ze všech občanů automaticky dělat podezřelé. “Chat control” se dotýká uživatelů komunikačních platforem a sociálních sítí, tedy prakticky celé občanské společnosti. Nařízení pak skrze šmírování ohrožuje naše soukromí i bezpečný komunikační prostor. Citlivá data všech uživatelů musí být chráněna, opak by velmi pravděpodobně vedl ke zneužití dat, zásahu do občanských práv i ztrátě důvěry v instituce. Pro demokratickou diskusi a následné utváření názorů je bezpečný prostor nutností. Předložený návrh tyto demokratické hodnoty porušuje,” upozorňuje europoslankyně Markéta Gregorová. 

Cílem návrhu je sice boj proti dětské pornografii, ve výsledku však “chat control” narušuje soukromí všech, z každého občana dělá potenciálně podezřelého a k ochraně dětí nepřispívá. Podle Pirátů je důležité soustředit na skutečné řešení problematiky zneužívání dětí. Například v podobě osvěty o bezpečném používání Internetu, která je na místě již u dětí předškolního věku, a efektivnějšího nahlašování nevhodného obsahu. Už v minulosti Piráti také bojovali za změny trestních sazeb v případě zneužití dětí.

Proti nařízení se staví kromě Pirátů také zástupci občanské společnosti, ale i některých organizací pro ochranu dětí. Například podle německé Asociace na ochranu dětí je návrh neefektivní a nepřiměřený. Dětská pornografie se totiž šíří především na uzavřených fórech či platformách, nikoli přes osobní komunikaci. Také podle stanoviska právní služby Rady EU je plošná analýza komunikace bez jakéhokoliv důvodného podezření dokonce neslučitelná s Listinou základních práv.