Praha, 14. srpna 2020 – Správa CHKO Broumovsko na konci července informovala o narození třech vlčích mláďat na území Javořích hor. Znamená to další rozšíření vlčí populace na našem území, kde byl vlk na počátku 20. století vyhuben. Poslanec Pirátů František Elfmark, který se návratu šelem do přírody dlouhodobě věnuje, uvedl, že pro zachování populace vlků je třeba i adekvátní podpora ze strany státu na ochranu hospodářských zvířat.

Piráti podporují přirozený návrat vlků do ČR, podrobněji se tématu velkých šelem věnuje poslanec František Elfmark: „Vlk má v krajině důležitou roli, kdy funguje jako přirozený predátor, který nejen redukuje stav mnohdy přemnožené zvěře, ale mění i její chování, takže se zvěř například nezdržuje jen na jednom místě a nedochází tak k velkým lokálním škodám na lesních porostech.“ Odborníci také zdůrazňují, že vlk není přímým ohrožením pro člověka a není tedy důvod k panice.

Situace je ovšem jiná pro chovatele hospodářských zvířat, zejména ovcí, v oblastech výskytu vlka. Těm hrozí reálné ztráty. Piráti jsou pro maximální dotace na zabezpečení stád před vlkem a také pro rychlejší a jednodušší vyplácení náhrad veškerých škod chovatelům. „Ministerstvo životního prostředí v loňském roce správně navýšilo podporu v dotačních výzvách Operačního programu Životní prostředí, kdy chovatelé mohou nově dostat 100 % prostředků vynaložených na ochranu stád před vlky. Problémem zůstávají náhrady vlkem způsobených škod, kdy do kompenzací v tuto chvíli nejsou zahrnuty všechny vzniklé náklady. Je dobře, že s chystanou novelizací příslušného zákona by se to mělo změnit, neboť nedostatečná finanční podpora a kompenzace jsou jedním z důvodů, proč je vlk vnímán negativně, což může vést až například k jeho nelegálním odlovům,” uvedl Elfmark a zmínil také nový Program péče o vlka vydaný ministerstvem ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny, který by měl právě vyplácení kompenzací zjednodušit a zrychlit.