Praha, 17. března 2021 – Poslanecké kluby Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a poslanci ČSSD požádali předsedu Sněmovny o svolání mimořádné schůze k Národnímu plánu obnovy. Ten má vláda sestavit do konce dubna a bude základem pro čerpání až 180 miliard korun z tzv. evropského Fondu obnovy. Pro Česko jde o velkou příležitost, strany tak chtějí slyšet, jak hodlá kabinet finance zužitkovat a zda budou efektivně využity pro pomoc lidem i firmám z krize a modernizaci země. Projednat chtějí též přípravu operačních programů a čerpání dalších unijních fondů pro období 2021 - 2027.

V říjnu 2020 zveřejnila vláda první verzi Národního plánu obnovy, ta ale nebyla zpracována kvalitně a byla kritizována širokým spektrem subjektů. Dokument nakonec nebyl ani schválen na jednání vlády, premiér ho odevzdal Evropské komisi s tím, že kabinet co nejdříve předloží aktualizovaný návrh. K tomu ale zatím stále nedošlo.

„Ačkoliv se termín odevzdání na konci dubna blíží, poslanci aktualizovaný návrh stále neobdrželi. Stejně tak chybí ucelená informace, s kterými nevládními organizacemi, zástupci soukromého sektoru a regionů přípravu vláda konzultovala. Chceme se proto společně členů vlády dotazovat, jak konkrétně v jednotlivých rezortech podpoří restrukturalizaci české ekonomiky, aby byla moderní, udržitelná, konkurenceschopná v 21. století a šetrná k životnímu prostředí,” uvedl svolavatel schůze a pirátský místopředseda Výboru pro evropské záležitosti František Kopřiva. V souladu s pravidly má minimálně 37 % objemu jít do udržitelné transformace a minimálně 20 % objemu do digitální transformace.

„Za Piráty jsme už v prosinci kabinetu zaslali svá východiska a nabídli pomoc při sestavování Národního plánu obnovy. Chceme záruky, že se evropské peníze investují do inovací, digitalizace, udržitelnosti a vzdělávání. Nikoliv, že je vláda zalije do betonu či s nimi bude záplatovat výpadky příjmů ve veřejných rozpočtech. Vzhledem k objemu peněz a potenciálu, který pro českou ekonomiku představuje, považujeme za důležité, aby na základních obrysech Národního plánu obnovy byla širší shoda jak na politickém poli, tak se zástupci nevládního a soukromého sektoru, stejně jako s regiony, kterých se plán bezprostředně dotýká,” dodal Kopřiva.

„Vláda při přípravě Národního plánu obnovy konzultuje další instituce zcela formálně. Proto jsem inicioval usnesení Výboru pro evropské záležitosti vyzývající vládu, aby řádně vypořádala připomínky sociálních partnerů, nevládních organizací a dalších dotčených subjektů, které vláda doteď víceméně ignorovala,“ popsal Ondřej Benešík, místopředseda KDU-ČSL a předseda Výboru pro evropské záležitosti. „KDU-ČSL také vyzývá k navýšení peněz na digitalizaci, vzdělávání a výzkum a inovace. Německo například z mimořádných unijních zdrojů pořizuje kvantové počítače, které ochrání kritickou infrastrukturu před útoky a kolapsy a které pomohou vytvářet scénáře pro zvládání krizových situací. Vláda Andreje Babiše se naopak chystá peníze z EU investovat do digitalizace archívů. I my musíme využít mimořádné zdroje z EU do rozvoje a do zvýšení konkurenceschopnosti a odolnosti naší ekonomiky i společnosti. Nechceme je projíst, nebo s nimi nesystémově lepit díry ve státním rozpočtu, které páchá tato vláda,” okomentoval Benešík.

„Částka, kterou získáme z evropského rozpočtu, je důležitá, ale ještě důležitější je to, na co prostředky využijeme. Zda to budou oblasti, které posílí naši konkurenceschopnost, vědu, výzkum, vzdělávání, digitalizaci a další oblasti, které budou mít zásadní vliv na naši budoucí prosperitu,” upozornila Helena Langšádlová, poslankyně TOP 09.

„Každá krize je zároveň příležitostí. A Národní plán obnovy je výborným nástrojem, díky kterému můžeme vyjít z krize posíleni. Vláda bohužel zatím nástroj pro budoucnost využívá k zalepení problémů minulosti. To se musí změnit. Cítíme odpovědnost za směřování naší země, proto chceme využití 180 miliard korun od Evropské unie projednat v Poslanecké sněmovně. Chceme, abychom i díky tomuto plánu posunuli naši zemi od levné ekonomiky k ekonomice s vysokou přidanou hodnotou. Nechceme tyto peníze utopit v minulosti, chceme jimi vylepšit budoucnost,” okomentoval 1. místopředseda STAN Jan Farský.

„Investice z národního plánu obnovy by měly směřovat do lidského kapitálu a prevence nezaměstnanosti místo financování běžné fyzické infrastruktury, kam již směřují současné standardní prostředky evropských strukturálních fondů, a přispět tak k pokrytí nákladů na transformaci českého hospodářství a společnosti v rámci digitálního a klimatického přechodu,” uzavřel Ondřej Veselý, místopředseda ČSSD a předseda Zahraničního výboru.