Praha, 19. prosince 2017 – Parlament dnes ve třetím čtení rozhodne, zda schválí státní rozpočet České republiky na rok 2018. Mezi jedenapadesáti pozměňovacími návrhy jsou i dva pirátské, které předložil poslanec Mikuláš Ferjenčík, člen Rozpočtového výboru PS PČR. Úspory z Hradu a Ministerstva vnitra ČR chtějí Piráti přesunout do školství a prevence rizikového chování.

V prvním ze dvou předložených návrhů Piráti navrhují snížit rozpočet, kterým disponuje Kancelář prezidenta republiky ČR, o 1 milion korun. Tolik nyní stojí provoz bezpečnostních rámů před vstupem do areálu Pražského hradu, kde se tvoří velké fronty, které komplikují jak pohyb turistů, tak těch, kteří tudy chodí denně do práce a zpět: „Kancelář prezidenta republiky proměnila otevřený systém Pražského hradu s mnoha vchody a východy na jednosměrnou turistickou atrakci. Jde pouze o ostentativní demonstraci síly, kontroly jsou nedůstojné, naopak vytváří snadný terč v podobě dlouhých front turistů a samotný Hrad neochrání. I bezpečnostní odborníci uvádějí, že daná opatření nejsou efektivní,“ říká Ferjenčík. Uspořenou částku navrhuje Mikuláš Ferjenčík vložit do kapitoly na boj proti drogám: „Alkoholismus podle vědců ročně ubírá v české populaci mnoho let života a představuje i zásadní ekonomickou zátěž. Proto navrhujeme přesunout prostředky uspořené v kapitole Kancelář prezidenta republiky ČR na Program protidrogové politiky a věříme, že budou účelně využity na boj proti alkoholismu.“

Druhý návrh má za cíl dorovnat slíbené navýšení rozpočtu vysokých škol. Namísto slibovaných 4,5 miliard korun totiž návrh státního rozpočtu počítá jen se třemi miliardami, což se dotkne například doktorandů: „Nastupující doktorand dostává na počátku své vědecké práce ohodnocení okolo pěti tisíc korun, v průběhu jeho působení se mu ohodnocení zvyšuje o částky v řádu tisíců, podle instituce. Průměrná výše stipendia doktoranda v ČR činí 7 500 korun a pohybuje se hluboko pod minimální mzdou. Proto navrhujeme zvýšení kapitoly MŠMT o 400 milionů s tím, že tyto prostředky by měly být alokovány právě na podporu doktorandů. Domníváme se, že existuje vysoký potenciál pro hledání úspor v provozních výdajích Ministerstva vnitra ČR a jemu podřízených organizačních složek,“ vysvětluje pirátský poslanec a místopředseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Lukáš Bartoň.