Předseda Pirátů Plzeňského kraje Lukáš Bartoň podává podnět Ministerstvu vnitra ČR proti prosincovému usnesení plzeňského zastupitelstva, kterým se stanovuje dotace a způsob placení za vývoz odpadních vod v Plzni 10 - Lhotě. Výhradní příjemce dotace je městem vlastněná společnost Vodárna Plzeň, která zadala bez výběrového řízení vývoz odpadních vod z této části Plzně nejdražší firmě na trhu (Eliod). Město a jeho firma Vodárna Plzeň, tedy všichni Plzeňané, zaplatí několikanásobně vyšší cenu. Dotace nejdražšímu vývozci na trhu je tak vysoká, že při použití ostatních lokálních vývozců by měli občané Lhoty vývoz plně zdarma.

Dotováním části ceny za svoz odpadních vod jedinou firmou bez předchozího upřesnění její výše a bez výběrového řízení dává prostor pro libovolné, i několikanásobné zdražení. Pokřivuje trh jako takový a působí likvidačně na menší poskytovatele těchto služeb. Současně vyvolává důvodné podezření o pochybném charakteru hospodaření města (viz schéma níže) a jím vlastněné akciové společnosti.

„Smlouva mezi městem Plzní a plzeňskou vodárnou, zejména bod 16 a), je dle mého názoru jasným porušením zákona. V dohodě není upřesněna částka, její maximální výše ani jiná specifikace finančních prostředků, které mají být ze strany města Plzně poskytovány Vodárně. To je v rozporu s ustanovením § 38 odst. 1 Zákona o obcích,“ říká šéf plzeňských Pirátů Lukáš Bartoň a volí i tvrdší slova: „Jako občan nemám v tomto případě důvěru ve vedení města, že spravuje veřejný majetek ve prospěch obce. Naopak mám dojem, že koná ve prospěch neoprávněného obohacování jiných subjektů. Naprosto nechápu, proč nebyla schválena přímá dotace obyvatelům Lhoty, proč vodárna zadala zakázku jedinému a nejdražšímu vývozci odpadních vod, navíc bez veřejného výběrového řízení.“

Se svými výhradami se Bartoň obrací také přímo na Zastupitelstvo města Plzně a vedení společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a. s. a vyzývá je k nápravě. Usnesení zastupitelstva považuje Bartoň za neprůhledné a nehospodárné. Navrhuje, aby se prostředky uvolňované na dotaci, směřující ke zvýhodněnému předraženému subdodavateli, využily přímo ve prospěch občanů Lhoty. Připomíná dohodu z roku 2002, v níž se statutární město Plzeň zavázalo vybudovat kanalizaci, díky které by bylo jediným nákladem místních obyvatel stočné, jako v jiných městských částech Plzně. Realizaci tohoto návrhu by pokryly peníze vynaložené na současnou dotaci firmě Eliod. Je však nezbytné jednat s péčí řádného hospodáře a využívat služeb levnějších vývozců odpadních vod na trhu, nikoliv pouze toho nejdražšího.

<h3>Situační schéma</h3>

<embed alt="Situační schéma" embedtype="image" format="left" id="9246" />

Nejdražší vývozce na trhu je dotován Městem Plzní, což zlikviduje konkurenční místní podnikatele. Ve žlutém rámečku je cena účtovaná koncovému zákazníkovi, tedy občanovi Lhoty. Doklady za vývoz dotovaného i nedotovaného vývozce jsou součástí této tiskové zprávy.

<h3>Informace k pozadí kauzy</h3>

Statutární město Plzeň se roku 2002 zavázalo vybudovat kanalizaci v městské části Plzeň 10 - Lhota a kdyby svůj slib splnilo, tak by občané Lhoty měli nyní odvoz odpadních vod pouze za cenu stočného cca 274 Kč za 8m3.

  • Protože k vybudování kanalizace nedošlo, město Plzeň se zavázalo přispívat na vývoz odpadních vod.
  • Doposud město Plzeň přispívalo občanům Lhoty dotacemi na stočné cca 274 Kč za 8m3.
  • Na trhu působí dva místní vývozci, kteří zákazníkům účtovali shodně 800 Kč za běžný vývoz žumpy.
  • Dotace za jeden vývoz žumpy vyjde dle velkosti cca na 2570 Kč. Každý měsíc se průměrně uskuteční kolem 160 vývozů, tedy 1 920 ročně. Při najmutí nejlevnější firmy pro koncového zákazníka, se jedná o dotaci v milionech korun.
  • Zastupitelstvo města Plzně schválilo na zasedání 15. prosince 2016 uzavření Dohody o částečné úhradě ceny za přepravu, odběr a čištění splaškových odpadních vod se společností VODÁRNA PLZEŇ a.s. - Vodárna je jedním z několika subjektů na trhu.
  • Bezchybné zřejmě není ani účtování služeb od stávajících odvozců odpadových vod. Z jedné z faktur vyplývá, že dodavatel služby si vyfakturoval delší cestu s odpadem (31 km), přestože jej vyváží do 7 km vzdálené výpusti za městem. Zároveň vyúčtoval 8 m3 stočného, ačkoliv zákazník má žumpu o objemu necelých 3 m3. Samotnému zákazníkovi je účtován smluvně zakotvený fixní poplatek 800 Kč. V tomto případě jsou neoprávněně navýšené náklady naúčtovány Vodárnám Plzeň, na které dostávají od města Plzeň dotaci. To logicky vyvolává podezření na podvod. Společnost jsme vyzvali, aby se chovala hospodárně a neproplácela nesprávně účtované služby.
<h3>Související odkazy</h3>

<embed alt="Cena vody" embedtype="image" format="left" id="9247" />

<embed alt="faktura" embedtype="image" format="left" id="9248" />

<h3>Kontakty</h3>