Praha, 13. února 2018 – Neprůhlednost rozdělování peněz z dotací neziskovým organizacím a nejasná kritéria hodnocení jejich přínosu. To jsou hlavní výtky Nejvyššího kontrolního úřadu směrem k ministerstvu školství. Předmětem kontroly bylo přidělování peněz z dotací neziskových organizací na podporu práce s dětmi a mládeží v letech 2014 až 2016. Ministerstvo mládeže a tělovýchovy nestanovilo jasná kritéria pro přerozdělování peněz na podporu dětí a mládeže v neziskových organizacích. Nejasné jsou také cíle dotačních programů, což prakticky znemožňuje objektivní zhodnocení jejich dopadu.

„Ministerstvo školství ve svých materiálech nikde jasně neuvádí, čeho chce podporou práce s dětmi a mládeží dosáhnout. Kontrola NKÚ jen potvrdila to, na co Piráti upozorňují u přerozdělování státních peněz už dlouho. Dělá se to netransparentně a navíc dlouhodobě chybí účinné kontrolní mechanismy,“ komentuje pirátský poslanec Lukáš Černohorský, který je členem kontrolního výboru.

Podle Pirátů dotační programy v Česku nemají dobře nastavenou metodiku, ani systém kontroly.

„Nejviditelněji se to prokázalo u ROP (regionálních operačních programů), kde netransparentně mizely stamilióny. Každý projektový manažer ví, že pokud není jasně formulováno, čeho chceme dosáhnout, nemůžeme ani ověřit, zda jsme prostředky vynaložili efektivně a cíle naplnili. I pod tak chvályhodnou věc jakou je podpora dětí a mládeže lze schovat různé předražené projekty, které mají velmi malý reálný přínos,“ vysvětluje František Kopřiva, pirátský poslanec a člen podvýboru pro mládež a volnočasové aktivity. Jediným ukazatelem, který resort sleduje, je objem peněz vydaných ze státního rozpočtu na jednotlivé projekty. Podporu přitom od něj dostává každý rok více než stovka organizací.

Ministerstvo školství navíc porušovalo i své vlastní předpisy, když některým příjemcům navýšilo dotace o 90 % nebo dokonce až 360 %. Přitom povolený limit pro navýšení byl maximálně 20 %. Navíc také nedostatečně kontrolovalo vyúčtování a uznalo k proplacení i náklady, které se z dotací hradit nesměly, například občerstvení nebo mzdy za období, než projekt nezačal probíhat. Následné kontroly na místě také nebyly důsledné. NKÚ zjistil závažné nedostatky i u příjemců, kteří prošli úspěšně kontrolou ministerstva bez jakýchkoliv výtek.

„Celý dotační systém si zaslouží hloubkovou revizi. Nejen ze závěrů NKÚ je patrné to, na co Piráti upozorňují už dlouho. Přerozdělování peněz z dotací nefunguje transparentně a prostředky daňových poplatníků se plýtvá, to je potřeba změnit,“ doplňuje Lukáš Černohorský.