Své programové teze a program pro volby 2017 budou Piráti konfrontovat s širokou řadou odborníků, specialistů i lidí z „opačného břehu“. Tuto praxi už běžně a zcela transparentně uplatňují. Lze se o tom přesvědčit ve veřejném registru lobbistický kontaktů, kde je záznam o každé uskutečněné schůzce, a který strana vede jako jediná v ČR. Piráti nikdy netajili své věcné debaty ani dílčí konzultace nad konkrétními tématy.

Součástí programových tezí Pirátů je i model státem garantovaného základního nepodmíněného příjmu, které nyní v praxi testuje například často glorifikované Finsko. Pirátům bývá vytýkána absence finančního modelu, který by tento koncept podpořil. Podobnou, leč značně zjednodušenou myšlenkou se v rámci programových bodů historické ODS zabýval i bývalý ministr financí Vlastimil Tlustý, kterého Piráti oslovili, aby jim svůj navrhovaný způsob přiblížil. V mediální zkratce pak mylně zaznělo, že má Tlustý vytvořit finančí program Pirátské strany.

„O dohodě ACTA jsme se radili třeba i s Bohuslavem Sobotkou, i když deklarovaný zájem byl od ČSSD pouhým populistickým gestem, což obratem dokázali její poslanci napříkald podporou zákonů o uchovávání komunikačních a lokačních dat občanů v mobilních sítích tzv. Data Retention. To nám ale o hlavu překvapivě nikdo neomlátil,“ komentuje předseda Bartoš. Stejně tak se Piráti historicky radili například s ministrem Martinem Kubou v otázkách mezinárodních obchodních smluv. Se zástupci bankovního sektoru zase v zárodku řešili Babišovu realizaci EET.

Pro volby 2017 Piráti představí svůj aktualizovaný širokospektrý program. Příští rok bude velmi aktuální například novela zákona o vojenské rozvědce. Pro úspěšný boj proti tomuto zásahu do soukromí všech občanů ČR je třeba podrobně znát a konzultovat veškeré jeho aspekty. Předseda Pirátů Bartoš proto plánuje kvůli konzultacím v oblasti bezpečnosti oslovit řadu lidí: Jiřího Růžka (bývalý šéf BIS), generála Šándora nebo generála Picka (bývalý ministr Zemanovy vlády). To však ještě neznamená, že se stane agentem BIS či rozvědčíkem.

„Máme možnost se s politiky i se specialisty z opačné strany barikády setkávat na diskusích, kde ovšem primárně ve velmi krátkém čase prezentujeme každý své postoje. Politika, resp. nepopulistická politika, nevzniká pro palcové titulky a zájem medií. Ať už bude výsledkem plánovaných konzultací cokoliv: získání nových pohledů, vyjasnění si sporných částí, zasazení do konceptu celostátní politiky, nebo naopak tvrdé vymezení se a upevnění našich postojů, věřím, že tenhle postup svůj význam má. Jen hlupák je uzavřený do sebe a neschopen reflexe střílí bonmoty v oblastech, kde mu chybí expertiza nebo tvrdá, nejen makroekonomická data. Schůzky máme zapsány v registru kontaktů mimo jiné proto, aby si novináři nemuseli vymýšlet senzační příběhy a veliká odhalení,“ komentuje mediální konstrukt posledních dní předseda Pirátů Bartoš.

<h3>Související odkazy</h3> <h3>Kontakt</h3>