Praha, 21. května 2018 – Piráti chtějí konečně vyřešit vleklé problémy se stáčením tachometrů. V pátek 18. května 2018 představili odborníkům z praxe svůj návrh řešení, který je založen na osvědčeném belgickém systému Car-Pass. Piráti tedy nechtějí jít cestou represivních opatření ve smyslu trestnosti stáčení tachometrů, ale cestou zveřejňování garantovaných informací o vozidlech, na které se kupující budou moci skutečně spolehnout. Dopravní tým Pirátů uspořádal kulatý stůl z iniciativy pirátského místopředsedy podvýboru pro dopravu Ondřeje Polanského. Všichni zúčastnění se shodli na tom, že je potřeba situaci s nekalými obchodními praktikami při prodeji ojetin začít systémově řešit. Novátorským prvkem po technologické stránce by mohla být technologie Blockchain, která díky decentralizované povaze systému zaručuje vysokou míru ochrany dat.

„Počet ujetých kilometrů je většinou pro kupující jedním z rozhodujících faktorů při výběru auta. Stát by měl zajistit, aby už v Česku nedocházelo k tak masivním a organizovaným podvodům, které jsou pro nás ostudou evropského rozměru. Jejich řešení Piráti vnímají jako podmínku zařazení ČR do civilizovaného světa,“ vysvětluje Miloš Zmeškal, člen dopravního týmu Pirátů. Trh s ojetinami zaujímá v českém automobilovém byznysu největší podíl, a to hodnotou i objemem. Je zhruba 2 až 3 krát větší než trh s novými auty. Přitom podle odhadů tvoří auta se zmanipulovaným počtem ujetých kilometrů 30 - 40 % všech ojetin. V rámci EU dosahují celkové odhadované škody způsobené stáčením tachometrů přes 5 miliard EUR, nehledě na aspekt bezpečnosti.

„Místo postihů a nefunkčních perzekucí chceme jít cestou získávání a zveřejňování garantovaných informací o prodávaném vozidle, na které se zákazník bude moci opravdu spolehnout. Už se nesmí stát, že kupující zaplatí dvojnásobek ceny za vůz, který ve skutečnosti naprosto neodpovídá popisu,“ vysvětluje Miloš Zmeškal, člen dopravního týmu Pirátů. “Naše vize řešení v zásadě spočívá v “adopci” belgického Car-Pass systému, který podvody s přetočenými tachometry prakticky vymýtil. Všichni účastníci kulatého stolu tento návrh uvítali a deklarovali zájem jej nejen podpořit, ale aktivně se zapojí do zpracovávání návrhu řešení. To považuji za velký úspěch,“ říká poslanec Ondřej Polanský, který je zároveň místopředsedou podvýboru pro dopravu a celou akci inicioval.

Car-Pass je certifikát, který obsahuje záznamy o historii tachometru (odborně odometru) vozidla, tedy všechny v minulosti provedené odečty i údaj o tom, kdy byly provedeny. Odečty se konají nejen při návštěvách STK, ale také při každé servisní prohlídce, opravě, nebo při výměně součástí či doplňků. Car-Pass v Belgii provozuje nezisková společnost založená vládou a významnými hráči z automobilového průmyslu. Vzhledem k časté mezinárodní povaze organizování podvodů s odometry, hodnota celého systému spočívá také v tom, kolik zemí se do něj zapojí. Piráti očekávají, že zájem poroste rychle.

„Máme mnoho co dohánět. Shodou okolností právě dnes začíná na Slovensku platit zákon, který Car-Pass přímo implementuje,“ podotýká Polanský a dodává: „Bude zajímavé v příštích týdnech a měsících sledovat, jak se situace na Slovensku vyvine.“

Debaty u kulatého stolu organizované Piráty se zúčastnil europoslanec Tomáš Zdechovský, který se problematikou zabývá již několik let, dále zástupci Ministerstva dopravy ČR, Asociace obchodu s ojetými automobily, Asociace prodejců použitých automobilů, AAA Auto, Cebia a Iris Ident. Další krok bude spočívat v hledání podpory navrhovaného řešení u ostatních poslaneckých klubů, ale také v senátu. Spolu s europoslancem Zdechovským plánují Piráti uspořádat seminář na půdě sněmovny, na kterém by Michel Peelman, výkonný ředitel Car-Pass Belgium, představil celý systém, princip jeho fungování a odpověděl i na otázky týkající se věrohodnosti vkládaných dat a odpovědnosti za ně.