Praha, 27. června 2018 – Požadavky České pirátské strany na kandidáta do Rady České televize jsou následující: nezávislost na zákulisních hráčích, zkušenosti a rozhled v oblasti médií, dodržování základních principů důvěryhodnosti a transparentnosti, čistý morální štít a upřímný úmysl vnímat funkci radního České televize jako poslání. Tyto požadavky z kandidátů nejméně splňuje Vladimír Karmazín.

Vladimír Karmazín jako člen KSČ nastoupil v roce 1986 ke Sboru národní bezpečnosti, tedy represivnímu nástroji moci komunistického Československa. Zásadním problémem působení Vladimíra Karmazína na různých funkcích jsou často negativní reference i chybějící výběrová řízení. Takto Vladimír Karmazín vystřídal celou řadu lukrativních pozic. Například v roce 2005 se bez výběrového řízení stal ředitelem brněnského studia České televize, kdy zcela změnil oblast, které se původně věnoval. V roce 2007 si pak tehdejší ředitel Jiří Janeček vytáhl Vladimíra Karmazína do pozice výkonného ředitele České televize – i tento krok byl opět krajně neprůhledný. Nepřekvapí fakt, že v roce 2015 se tato osoba opět bez výběrového řízení chopila funkce ředitele Odboru správy a majetku Českého rozhlasu. Piráti sami na své funkce zpravidla vyhlašují výběrová řízení a prosazují nominační zákon, který by opět výrazně pomohl tomu, aby ve veřejných institucích zasedaly odpovědné a zkušené osoby s čistým morálním štítem.

Nutno dodat, že Vladimír Karmazín kandidoval v roce 2016 v Jihočeském kraji za stranu “NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI – PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI”. Jedná se o stranu Rozumní, která v parlamentních volbách v roce 2017 kandidovala ve společné koalici s hnutím Slušní lidé či stranou Národní demokracie vedenou pravomocně odsouzeným za protižidovské texty Adamem Bartošem.

Společnost Carmano CZE, s.r.o. spoluvlastněná Vladimírem Karmazínem je předlužená a jen za rok 2015 skončila se ztrátou 1,4 milionů Kč. Bohužel nedodržuje rejstříkový zákon i zákon o účetnictví, neboť tato společnost nezveřejnila ve sbírce listin obchodního rejstříku finanční výkazy za rok 2016. Podivuhodný je i rozsah aktivit této firmy počínaje prodejem zlata, poradenství při zadávání veřejných zakázek, autodoprava, drobné stavební a zednické práce, údržba zahrad, pronájem strojů a zařízení či hlídací, bezpečnostní či mediální služby.

Místopředseda volebního výboru a pirátský poslanec Tomáš Martínek k tomu dodává:

„Pro Vladimíra Karmazína jsme nehlasovali na volebním výboru a nebudeme pro něho hlasovat ani na plénu Poslanecké sněmovny.”