Praha, 29. listopadu 2021 – Piráti podali trestní oznámení v souvislosti s anonymním webem poplatky-zpet.cz, který nabízí bývalým klientům Bohemia Energy právní zastoupení. Odkazuje se přitom na politiky a právníky, kteří s webem nemají nic společného. Tento web neobsahuje žádné kontaktní údaje, je registrován na americkou společnost se skrytými vlastníky a obsahuje řadu nepravdivých informací. Analytický tým Pirátů mapuje činnost takzvaných energošmejdů a varuje občany, aby byli opatrní a nenechali se podvést. Terčem podnikavců je nyní 900 tisíc klientů končící Bohemia Energy a snaží se využít toho, že opatření namířené proti energošmejdům začnou platit až od začátku roku.

Internetové stránky poplatky-zpet.cz slibují klientům Bohemia Energy zastoupení u soudu a vymožení peněz. Odkazují se na právníky Petra Němce a Petra Tomana, kteří ovšem s tímto webem nemají nic společného a veřejně před ním varovali. Petr Němec Pirátům vysvětlil, že jeho fotografie byla zneužita a netuší, kdo za webem stojí. Jménem webu začala s novináři z anonymního mailu komunikovat osoba, která se podepsala jako Radim Molnár. Pirátští analytici ovšem zjistili, že osoba tohoto jména čelí exekucím na částku téměř 200 tisíc Kč. Web se snaží vytvořit dojem, že se jedná o pokračování iniciativy poplatkyzpet.cz, se kterým spolupracovali výše uvedení právníci.

„Bohužel na počátku se nechali napálit rovněž někteří novináři, kteří veřejnost informovali o seriózním projektu, ovšem následující den ve spěchu články smazali, omluvili se, a naopak informovali o podezřelých okolnostech tohoto webu. Poškození klienti Bohemia Energy by se měli bránit, domáhat kompenzací a reklamovat špatně vypočítané faktury, nicméně musí být opatrní, s kým spolupracují. Dle mého názoru mohl být spáchán trestný čin podvodu či například neoprávněné nakládání s osobními údaji. Proto jsem za Piráty podal trestní oznámení na Vrchní státní zastupitelství v Praze,“ uvedl analytik Poslaneckého klubu Pirátů Janusz Konieczny.

„Apelujeme i na občany, aby při hledání nových dodavatelů energii byli zvlášť opatrní, neboť podvodníci vycítili příležitost. Vydávají se za pracovníky Energetického regulačního úřadu, nemají zábrany před agresivním podomním prodejem a využívají různé právní klíčky, kdy jednostranně mění dohodnuté podmínky. Je nutné být ostražitý zvlášť v tomto období, neboť některá opatření proti energošmejdům začnou platit až od nového roku. ERÚ již dodavatele vyzval, aby ukončili uzavírání smluv s domněle fixovanou cenou, kterou může dodavatel jednostranně měnit, případně kdykoliv vypovědět smlouvu,“ připomněl pirátský senátor Lukáš Wagenknecht.

Novelu energetického zákona, která zahrnuje regulaci nekalých praktik podomních prodejců energií, schválila Poslanecká sněmovna v červnu tohoto roku. Podomní prodejci, kteří se v minulosti soustředili na nabídku nádobí, se v posledních letech přeorientovali na oblast dodávky energií a svými nekalými praktikami útočili zejména na seniory.