Praha, 5. března 2018 – Ministerstvo zdravotnictví nechalo z evropských peněz vybudovat Národní ústav duševního zdraví v Klecanech za více než miliardu. Kontrola NKÚ ale ukázala, že zapomnělo nastavit vnitřní kontrolní mechanismy hospodaření a zabezpečit fungování ústavu do budoucna. Po roce 2020 totiž ústav přijde o většinu příjmů. Ministerstvo to ale zatím neřeší. Piráti takový přístup kritizují a poukazují na zásadní systémové nedostatky v řízení státních institucí. Problém s chybějící vnitřní kontrolou i vizí fungování do budoucna se totiž ve zprávách NKÚ objevují opakovaně napříč resorty. Smysl ústavu přitom nikdo nezpochybňuje. Jde o výjimečnou vědeckou instituci, která má zkoumat neurobiologické mechanismy způsobující nejzávažnější duševní poruchy jako je schizofrenie, deprese nebo úzkostná porucha, a hledat nové možnosti jejich léčby.

„Zprávy NKÚ upozorňují u každé státní instituce v podstatě na totéž. Chybí vnitřní kontrolní mechanismy a často i dlouhodobá koncepce fungování. Je zřejmé, že nejde o nahodilý nedostatek, ale systémový problém a také důvod, proč stát zatím rozhodně nefunguje jako firma, ale spíše černá díra na peníze,“ komentuje člen sněmovního kontrolního výboru Lukáš Černohorský.

Provoz ústavu ročně vyjde na více než 200 miliónů, zatím je z více než čtvrtiny financován z Národního programu udržitelnosti spadajícího pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ten ale skončí v roce 2020, z čeho se pak bude provoz Národního ústavu duševního zdraví hradit, se neví.

„Spoléhat se pouze na příjmy z grantů je vyloženým hazardem, pokud se už vynaložila více než miliarda, musí ministerstvo zaručit ústavu další fungování. Výzkum v oblasti duševních chorob je běh na dlouhou trať a očekávané výsledky se nedostaví hned,“ dodává pirátský poslanec Ondřej Polanský, který je členem podvýboru pro vědu, výzkum a inovace.

Od ministerstva zdravotnictví ústav pravidelný příspěvek ale nedostává, v roce 2016 získal od resortu pouze jednorázově 25 milionů korun. K financování ústavu po roce 2020 ministerstvo uvedlo, že se prý jedná o relativně vzdálené období, které jde nad rámec současného rozpočtového výhledu.

„S tím rozhodně jako Piráti nemůžeme souhlasit, dva roky jsou pro plánování výzkumných projektů velmi krátkým období. O financování ústavu mělo mít přece ministerstvo jasno ve chvíli, kdy se do jeho výstavby rozhodlo investovat 900 milionů,“ komentuje stanovisko ministerstva pirátský poslanec Lukáš Černohorský.

Kontroloři také zjistili, že v letech 2014 až 2016 nevedl Národní ústav duševního zdraví správné a úplné účetnictví. Některé z účetních chyb se týkaly výstavby nové budovy v Klecanech. Odhalené chyby pramení i z toho, že ústav neměl fungující vnitřní kontrolní systém. NKÚ prověřil nákup 23 položek zdravotnického a dalšího vybavení a ani v jednom případě ještě před nákupem neproběhla řádná finanční kontrola.