Praha, 4. května 2021 – Piráti dnes na tiskové konferenci informovali, že požádají o svolání Bezpečnostního výboru. Podpořili i projednání událostí kolem plánované návštěvy vicepremiéra Hamáčka v Moskvě. Aktéři kauzy podle nich musí celý incident jasně vysvětlit. Strana již dříve žádala zveřejnění relevantních informací, bohužel neúspěšně. Plénum bude v týdnu také jednat o novém stavebním zákonu, k němuž Piráti předložili vlastní komplexní verzi. Ta narozdíl od vládního návrhu reálně zrychluje a usnadňuje stavební řízení pro občany. Piráti též navrhli vymahatelnost zákazu střetu zájmů tak, aby pravidla platila pro všechny stejně a poslanci nebo členové vlády již nemohli porušovat zákaz vlastnit média či získávat veřejné zakázky. Sněmovna má jednat o ukončení provozu kojeneckých center nebo zavedení klouzavého mandátu, o což Piráti dlouhodobě usilují. Rovněž se má rozhodnout o volbě čtyř členů Rady České televize.

Ivan Bartoš zahájil brífink Pirátů vyjádřením k aktuální situaci, která se týká plánované návštěvy vicepremiéra Jana Hamáčka v Moskvě: „Pokud se potvrdí informace médií o tom, že pan Hamáček nabízel Rusku utajení incidentu ve Vrběticích výměnou za Sputnik, musí vicepremiér vyvodit osobní zodpovědnost. Je naprosto nepřijatelné jakkoliv handlovat s bezpečností našich občanů. Celý incident se musí prošetřit co nejdříve, proto jsme žádali dnešní projednání incidentu ve Sněmovně a zároveň i svolání Bezpečnostního výboru, kde by se aktéři kauzy měli k incidentu jednoznačně vyjádřit. Náš poslanec Jan Lipavský již v minulosti upozornil na nesrovnalosti okolo cesty Jana Hamáčka do Moskvy a žádal zveřejnění relevantních dokumentů na Výboru pro obranu, který to však zamítl.“

Zásadním legislativním tématem tohoto týdne je i projednávání nového stavebního zákona, jak připomněl předseda Pirátů: „Stavební řízení je nyní extrémně dlouhé i složité, což měla nová vládní legislativa napravit. Bohužel vládní návrh problémy neřeší, naopak vnáší do procesu chaos a vyhazuje v krizi desítky miliard za zřízení tzv. superúřadu. Předložili jsme proto vlastní návrh zákona, který by zrychlil povolování staveb. Opírá se především o digitalizaci, co nejjednodušší stavební řízení a posílení pravomocí samospráv. Tak, aby firmy i občané mohli konečně stavět rychle, snadno a bez ubíjejíci byrokracie.“

Předseda klubu Pirátů Jakub Michálek představil další očekávané body na jednání Sněmovny: „Navrhneme projednání zákona o střetu zájmů. Když to neprošlo tento týden, tak na mimořádné schůzi. Chceme skutečnou vymahatelnost, tedy aby člen vlády nebo poslanec, který porušuje zákaz vlastnit média nebo získávat veřejné zakázky, musel ukončit tento stav. Doporučení Ústavně právního výboru dává kladné stanovisko. Doufám, že návrh podpoří i další strany, aby ukázaly, že jsou proti rozkrádání veřejných prostředků a proti nekalému vlivu na rozhodování. Ve čtvrtek má také proběhnout projednání novely Ústavy republiky, která zavádí klouzavý mandát. Aby se ministr mohl soustředit na vedení svého resortu, bude ve Sněmovně mít plnohodnotnou náhradu.“

Místopředsedkyně Olga Richterová se vyjádřila k tématu kojeneckých ústavů, které se má rovněž v tomto týdnu projednávat: „Doufáme, že se podaří dosáhnout zákazu umisťování dětí do 3 let věku do kojeneckých center, která přes snahu zaměstnanců nemohou zajistit zdravý vývoj dětí. Jedno lůžko nadto vyjde na 70 tisíc korun měsíčně, tudíž pro děti lepší a zároveň i levnější řešení představuje rodinná péče. Chceme proto paralelně navýšit a valorizovat i odměny pěstounům a ústavní péči umožnit využívat nadále rodinám s dětmi s těžkým postižením, popřípadě u skupin sourozenců.“

Poslanec Tomáš Martínek se vyjádřil k očekávané volbě čtyř radních do Rady ČT: „Máme zvláštní situaci, kdy jeden z kandidátů oznámil před volbou rezignaci. Mám za to, že Volební výbor by měl dovolit dvanáctého kandidáta, aby volba odpovídala zákonu. Nechtěli jsme vytvořit nebezpečný precedens, kdy poslanci vybírají z menšího počtu kandidátů, než stanovuje zákon. Návrh na odložení volby a schůzi Volebního výboru, který by měl náhradního kandidáta vybrat, Sněmovna neschválila. Pokud přesto dojde k volbě, navrhneme veřejnou volbu, aby byla politická odpovědnost zřejmá.“

Poslanec Lukáš Černohorský uzavřel vyjádřením ke společnosti Liberty Ostrava, která rozprodává emisní povolenky, bez vědomí dozorčí rady: „Byly bychom rádi, aby došlo k prověření toho, zda 2 miliardy Kč, za které ČR ručí, docestovaly do ČR a byly užity v souladu se záměrem deklarovanými společnosti Liberty Ostrava při vyjednávání o státní záruce za úvěr. Obrátíme se na EGAP kvůli prošetření nakládání s prostředky. Model rozprodávání cenného majetku je zatím podobný tomu, jak probíhala kauza OKD.“