Praha, 18. března 2020 – Poslankyně Olga Richterová dnes prosadila doplnění usnesení Výboru pro zdravotnictví PSP ČR, které zavádí možnost střídání obou rodičů při ošetřování členů rodiny. Během jednání výboru poslanec Petr Třešňák řešil otázku vhodné formy distribuce nově objednaného zdravotnického materiálu. Výbor se též rozhodl pro zvýšení věkové hranice pro ošetřovné na 13 let věku a pro děti se zvláštními potřebami a také rozšíření okruhu pobírajících osob na všechny pracující, což Piráti navrhovali už minulý týden v dopise adresovaném ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové.

„Těší mě, že kolegové ze sněmovního Výboru pro zdravotnictví dnes při vzdáleném přenosu přijali mé doplnění usnesení k ošetřovnému o možnosti střídání obou rodičů. Stejně tak je potěšující, že výbor navrhuje věkový limit pro ošetřovné zvýšit na 13 let věku, shodli jsme se také na podpoře dětí se zvláštními potřebami a nutnosti platit ošetřovné všem pracujícím. Je na čase, aby premiér začal poslouchat rady lidí, kteří mají k věci blíž než on, většinu těchto věcí obsahoval i původní návrh Ministerstva práce,“ uvedla po skončení výboru místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

Ústenky, respirátory, dezinfekce a další ochranné pomůcky byly dalším z diskutovaných témat. Petr Třešňák k proběhlému jednání řekl: „Dostali jsme informaci, že zásoby zdravotních pomůcek jsou nyní na cestě a měly by co nejdříve být distribuovány všem, kdo to potřebují. Zatím ale netušíme, na základě jakého klíče se budou posílat dále. Proto jsem se rozhodl navrhnout do usnesení přijatého výborem, aby nám Ministerstvo zdravotnictví sdělilo klíč a harmonogram, na jehož základě rozděluje ochranné pomůcky. Pokud lidé budou znát termín, kdy se na ně dostane s ochrannými pomůckami, tak budou také vědět, do kdy musí vydržet s tím, co mají k dispozici. Stát by měl informovat pravdivě, v čase krize je to o to více naléhavé.”

Výbor pro zdravotnictví také poděkoval všem zdravotníkům, nezdravotnickému personálů a všem občanům České republiky, kteří se aktivně podílejí na boji proti viru Covid-19.

Protože dotazů vznesených Piráty na jednání výboru bylo mnoho, a jednání výboru trvalo omezenou dobu, předali Piráti Ministerstvu zdravotnictví své otázky písemně.