Praha, 21. srpna 2018 – Piráti na zítřejší schůzi Sněmovny navrhnou zařazení bodu, který má zabránit skokovému zvýšení platů politiků o 20 procent. Novelu zákona o platu představitelů státní moci navrhla vláda, návrh však narazil ve Sněmovně, která se jím dle názoru Pirátů účelově nezabývala. Návrh tak kvůli tomuto zdržení zatím neprošel ani prvním čtením. Pokud materiál neprojde legislativním procesem do konce roku, platy politiků se automaticky razantně navýší.

„Podstatou návrhu je zachování 2,5násobku průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře jako základu, ze kterého se odvozuje plat politiků, namísto zvýšení koeficientu na 2,75. Zachování stávajícího čísla by znamenalo roční úsporu v řádech desítek milionů korun,” uvedl poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík a dodal: „Piráti považují skokový nárůst platů politiků za ostudu, na které se nechtějí podílet.”

Předseda strany Ivan Bartoš připomněl, že jde o jeden ze zásadních principů Pirátů:

„Dlouhodobě prosazujeme, aby se stát choval jako dobrý hospodář, proto považujeme za důležité, aby politici s tímto chováním začali u sebe. Pokud platy v zemi rostou průměrně tempem okolo 10 procent, je nepřijatelné, aby to byl u politiků dvojnásobek. Finančnímu ohodnocení by měla odpovídat i kvalita odvedené práce. Na to jsem byl z civilního povolání vždy zvyklý. U řady politiků to dle mého názoru neplatí, ale na to zákony nestačí. To musí spravedlivě zhodnotit občané ve volbách.”