Praha, 30. května 2018 – Na svém dnešním jednání schválila vláda zrušení projektu Národní inovační fond (NIF). Ten měl být nástrojem pro podporu start-upů v oblasti vyspělých technologií a byla pro něj připravena miliarda korun. Z dnešního vyjádření premiéra v demisi Andreje Babiše vyplývá, že stát s žádnou další podporou tohoto typu nepočítá.

„Když pomineme tři roky práce a finanční prostředky do tohoto projektu vložené, tak naprosto alarmující je fakt, že vláda nepředstavila žádný realistický plán B,” uvádí Pirát Martin Jiránek, místopředseda Hospodářského výboru. V Německu, Irsku, Izraeli i jinde ve světě je běžnou praxí, že začínající firmy, které se zaměřují na nejmodernější a nejvyspělejší technologie, jsou podporovány formou kapitálových vstupů s podílem a zapojením státu jako organizátorem a spoluinvestorem.

„Pokud už dostal před lety někdo výborný nápad, že podpořit firmy lze i jiným způsobem než dotacemi, tak je podle nás rozhodně špatné tuto myšlenku bez náhrady opustit. I když si umím představit, že pan premiér nic jiného než dotace nezná a neuznává. Při pátrání po příčinách neúspěchu projektu NIF jsme se setkali na různých stupních veřejné správy s lidmi, kteří tématu rozumí a jsou připraveni na něm pracovat. Očividně to po nich pan premiér bohužel nechce. Tím, kdo má jasně říct, že budoucnost není v řepce ale ve vyspělých technologiích, má být vláda a samozřejmě proto má i něco dělat,” glosuje Mikuláš Peksa.

Zahraniční zkušenost i původní odhady NIF ukazují, že očekávatelná celková návratnost vložených prostředků může být kolem 70-80 %. Baltský investiční fond počítá dokonce se 100% návratností. To je výhodné oproti dotacím, u kterých bývá finanční výnos z jedné dotační koruny často těžko prokazatelný. V případě kapitálového vstupu se však jedná o zcela jasné a hmatatelné peníze, které se vrátí a mohou se opakovaně vložit do systému podpory. To může být klíč ke změně České republiky z montovny na vyspělou ekonomiku založenou na technologiích.

„Vláda NIF ruší, ale zároveň jsme neslyšeli jasné záruky nedotační podpoře inovací, ani způsoby, jak ji bude provádět. Dlouhodobým cílem Pirátů je právě menší podpora podnikání dotacemi a více úvěrů a investic. Vyjádření pana premiéra v demisi v nás však bohužel zcela oprávněně budí dojem, že je tento způsob podpory inovací odsunut k ledu. Pokud nemá vláda dostatečné kapacity, znalosti nebo sebedůvěru navrhnout smysluplný a fungující mechanismus, nabízíme jí pirátské kapacity, zkušenosti a znalosti. Jde nám o to, aby byla Česká republika moderní, sebevědomou a technologicky vyspělou zemí,” nabízí za Piráty Martin Jiránek.