Praha, 31. říjen 2019 – Pirátský místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal předložil pozměňovací návrh k novele zákona o volbách do Evropského parlamentu na snížení uzavírací klauzule. Pirátský pozměňovací návrh snižuje současnou pětiprocentní hranici na tři procenta.

Vhodná uzavírací klauzule napomáhá k utváření fungujících koalic a přispívá k plynulému legislativnímu procesu. To se ale netýká Evropského parlamentu, kde uzavírací klauzule naopak škodí, jak uvádí Pikal: „V případě Evropského parlamentu odpadá problematika sestavování vlády. Stejně tak i tvorba legislativy je značně odlišná než u ostatních volených institucí. Poslanci nemají legislativní iniciativu, Evropský parlament projednává návrhy Evropské komise, která není parlamentu odpovědná. Není tedy důvod oslabovat rovnost volebního práva a oslabovat poměrnost volebního systému, když tato oslabení nesledují legitimní cíl,“ vysvětluje situaci Pikal.

Na výsledcích voleb do EP z roku 2014 lze demonstrovat, že deformace poměrného systému pětiprocentní klauzulí je výrazná. Nejnižší počet hlasů, který postačoval pro zisk mandátu, byl 50 264 a současně byl v důsledku aplikace uzavírací klauzule z postupu do skrutinia vyřazen kandidát se 72 514 hlasy. Celkem 301 245 platných hlasů nebylo vůbec zohledněno. Nezohledněné hlasy tvořily 19,88 procenta všech platných hlasů, voličům tedy přibližně každý pátý hlas propadl.

V porovnání s ostatními členskými státy EU je současná pětiprocentní klauzule méně využívaná (pouze osmi státy), pět států ji má nižší, třináct států nestanovilo žádnou. Německý Spolkový ústavní soud označil nejen pětiprocentní, ale i tříprocentní klauzuli jako protiústavní a zrušil ji.