Praha, 1. května 2019 – Česká republika dnes slaví patnáctileté výročí vstupu do Evropské unie. Svým vstupem Česko utvrdilo, že je plnohodnotným partnerem zemí západní Evropy a přijalo tak spoluzodpovědnost za její vývoj. Součástí této zodpovědnosti je podle Pirátů i volba politiků, kteří Česko v Evropském parlamentu a Evropské komisi zastupují. Ti by měli především chránit Evropu před tlaky populistů a extremistů a v příštím volebním období lépe komunikovat s voliči i vládou.

„Přínos evropské spolupráce pro Českou republiku za posledních 15 let hodnotím pozitivně. Narůstající životní úroveň občanů, technologický pokrok a rozvoj infrastruktury díky evropským prostředkům nelze popřít. V nadcházejících volbách se ovšem bude rozhodovat o tom, jakou cestou se vydáme dál. Odmítám koncept vícerychlostní Evropy, kterou někteří prosazují – nechci, aby Česko zůstalo v „pomalejším pruhu” a zaostávalo tak za západními zeměmi. To by byl krok nazpátek – Evropa musí řešit problémy společně,“ komentuje budoucnost Evropské unie lídr Pirátů do europarlamentu Marcel Kolaja.

„Česká republika jako součást Evropy slaví pomyslné patnácté narozeniny a musí se rozhodnout, kam se dál vydá,“ říká Mikuláš Peksa, místopředseda Pirátů a trojka kandidátky. Piráti mají jasno v tom, že je třeba v Evropské unii zůstat. Zároveň je ale třeba EU změnit tak, aby efektivněji řešila celoevropské problémy, jako je obrana vnějších hranic, přechod na čistší zdroje energie a odliv kapitálu. Především na tyto tři body by se podle Pirátů Evropská unie měla v nadcházejícím období soustředit. „Naopak by neměla zbytečně rozšiřovat dále svoji působnost na otázky, o kterých si většina států přeje rozhodovat sama. Tak můžeme obnovit důvěru v evropskou spolupráci,“ dodává Peksa.

Markéta Gregorová, která kandiduje za Piráty na druhé pozici, upozorňuje na důležitost květnových voleb:

„V letošních evropských volbách poprvé hlasují i lidé, kteří si v podstatě nepamatují dobu, kdy jsme nebyli součástí Evropské unie. Berou mír a volnost, kterou nám EU poskytuje, jako samozřejmost, a to je dobře. Výsledkem ale může být, že mnoho mladých lidí nepřijde k volbám a dají tak prostor politikům, kteří chtějí tolerovat utahování šroubů v Evropě. Naším cílem je ukázat, že mladí lidé mohou budoucnost Evropy silně ovlivnit a dát jim možnost vyjádřit svůj názor nejen hlasem ve volbách, ale především průběžně během nadcházejících pěti let.

„Za uplynulých patnáct let se podařilo ve spolupráci se špičkovými vědci připravit strategii pro boj s klimatickou změnou, Evropská agentura pro chemické látky zajišťuje podrobný povolovací proces chemických látek, řízení EIA nám umožňuje předcházet ekologickým katastrofám a zapojuje veřejnost do rozhodování o jejím okolí, Rámcová vodní směrnice vede ke zlepšování kvality vod napříč všemi státy a naše zapojení do nadstátního celku zlepšuje pozici České republiky při vyjednávání o řešení globálních problémů typu antibiotické rezistence. Zdaleka nejde o úplný výčet, ale i tak je myslím zřejmé, že bez spolupráce se zbytkem Evropy bychom se k těmto úspěchům ani nepřiblížili. V následujících letech bude rozhodující, nakolik se nám podaří plnit strategii v oblasti klimatické změny a zahrnout do ní například naše zemědělství,“ dodává pirátský kandidát Lukáš Blažej, který se věnuje životnímu prostředí.