Praha, 21. ledna 2020 – Návrh zákona o ochraně veřejného zdraví dnes prošel druhým čtením s pozměňovacími návrhy skupiny poslanců, mezi nimiž byli Piráti Olga Richterová a Petr Třešňák a poslanec TOP 09 Vlastimil Válek. Při současné podobě zákona nemůže být dítě – s výjimkou povinného předškolního roku – přijato k předškolnímu vzdělávání ani s lékařským zdůvodněním dočasné kontraindikace, tedy dočasné nemožnosti očkovat. To návrh poslanců mění. Příkladem aktuálního zhoršení zdravotního stavu může být atopický ekzém, leukémie nebo epilepsie, a školky dnes mohou být za přijetí dětí s těmito potížemi pokutovány. Druhý pozměňovací návrh ruší jako podmínku pro přijetí do dětského kolektivu pro předškoláky očkování proti hepatitidě typu B, která nenese epidemiologická rizika. V případě této nemoci je nutnost plošného očkování nadbytečná a rizika plynoucí z očkování převyšují jeho přínosy. Třetí návrh ruší povinnost plného proočkování dítěte jako podmínku toho, aby se mohlo účastnit aktivit jako tábory a školy v přírodě, zatímco běžných aktivit ve škole či v oddíle se přitom i dnes účastnit může.

„Jednou z našich snah je, aby rodiče a děti nebyli perzekuováni za nekompletní očkování, ale aby se s nimi pracovalo. Pediatři by jim měli situaci vysvětlit a případně nabídnout alternativní očkovací schéma, které umožní zvyšovat proočkovanost, namísto zavádění represivních opatření,“ uvedl Petr Třešňák, poslanec Pirátů a místopředseda Výboru pro zdravotnictví.

„Zatěžovat byrokracií dětské skupiny nám nepřipadá adekvátní vzhledem k tomu, že se jedná o menší skupiny dětí a většinou bez podpůrného administrativního aparátu. Měli bychom si vážit toho, že rodiče mají možnost využít i těchto menších skupin a život jim spíše usnadňovat. Odstranění termínu dočasná kontraindikace a ponechání termínu kontraindikace považuji za zásadní právě pro dětské skupiny. Další věc je zákaz účasti na zotavovacích akcích, který se dnes jeví jen jako šikana a pro vedoucí oddílů i děti nelogický,” říká Olga Richterová, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku.