Praha, 21. října 2020 – Piráti dnes ve Sněmovně navrhli, aby bylo ošetřovné v době pandemie nově vypláceno i rodičům desetiletých a jedenáctiletých dětí. I když je řada dětí v tomto věku samostatná, neplatí to u všech a je důležité u rodin zohlednit jejich individuální domácí situaci, vysvětlila záměr Olga Richterová, první místopředsedkyně Pirátské strany. Sněmovna návrh nepodpořila. Strana také na plénu prosazovala, aby se ošetřovné postupně zvýšilo až na 80 procent vyměřovacího základu, pokud budou muset být rodiče s potomky doma déle než měsíc. Ani to poslanci neschválili, odsouhlasili ale alespoň růst dávky v době pandemie na 70 procent denního vyměřovacího základu.

„Za Piráty jsme navrhli dva pozměňovací návrhy. Ten první se týkal věkového limitu, kdy jsme chtěli umožnit i rodičům dětí do dovršení dvanácti let věku, tedy deseti a jedenáctiletých, být na ošetřovném. V tomto věku totiž vývoj může být velmi odlišný. Některé desetileté či jedenáctileté děti zvládnou být celé dny samy doma na distanční výuce, některé ne. Je tak důležité umožnit rodinám, aby mohly být případně s potomky doma, učit se s nimi. Bohužel poslanci tento vstřícný krok směrem k rodinám odmítli, a to včetně kompromisního návrhu zvýšení o jediný rok, o děti desetileté,“ okomentovala Richterová s tím, že druhý pirátský návrh se týkal postupného růstu ošetřovného.

„Prosazovali jsme, aby ošetřovné začínalo na 60 procentech denního vyměřovacího základu, po 15 dnech by došlo k jeho zvýšení na 70 procent a po měsíci na 80 procent. Je totiž logické, že čím déle budou muset být rodiče doma, tím větší hrozí výpadek příjmu, případně ztráta zaměstnání či další vážné problémy. Ani to Sněmovnou bohužel neprošlo. Za Piráty alespoň oceňujeme, že se schválilo pro dobu pandemie navýšení ošetřovného na 70 procent denního vyměřovacího základu, což jsme podpořili,“ dodala místopředsedkyně Pirátů.

Strana podle jejích slov také dlouhodobě prosazuje zavedení ošetřovného pro živnostníky a dohodáře. „Ti dle pravidel mimo pandemii na tuto dávku nemají nárok. Přitom by je mohla motivovat k tomu, aby si platili příslušné pojistné, a přinést jim jistotu, že v případě nemoci budou moct být doma se svými dětmi,“ uzavřela Richterová.