Praha, 30. června 2020 – Návrhy na snížení schodku státního rozpočtu, řešení protiprávních exekucí, podpora škol technikou pro online výuku a jednání o dostavbě bloků elektrárny Dukovany byly tématy pirátských poslanců před mimořádnou schůzí Poslanecké sněmovny k projednání novely státního rozpočtu.

„Nesouhlasíme, aby stát v situaci hospodářské krize a hrozbě nezaměstnanosti a krachů firem řekl, že není potřeba kdekoliv šetřit. Navrhneme proto tři varianty snížení schodku, a to o 11, 16 a 25 miliard. Prostor pro snižování vidíme například v oblasti PR – není jasné, proč si některé státní instituce platí billboardové kampaně nebo reklamy v televizi. Nechceme snižování platů státních zaměstnanců, ale provozní úspory. Dále navrhujeme vyhrazení prostředků pro rozsáhlejší testování po vzoru Jižní Korey. Navrhujeme také urychlení práce na sjednocení výběru daně z příjmu, zdravotního a sociálního pojištění, což může přinést několik miliard korun ročně, pokud dojde k odstranění duplicitních činností v administrativě. Kromě rozpočtu budeme řešit i zavedení kompenzačního bonusu pro dohodáře. O něm jsme jednali několik týdnů, na náš podnět ho schválila vláda a chceme stihnout jeho přijetí ještě před parlamentními prázdninami,“ uvedl poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Poslanec František Navrkal představil pozměňovací návrh ke státnímu rozpočtu, který zvyšuje prostředky soudům na zajištění personálních kapacit pro zastavování protiprávních exekucí: „Exekuce, které Nejvyšší soud označil za protiprávní již v roce 2013, nadále ničí životy desítkám tisíc občanů a jejich rodinám, podle Ministerstva spravedlnosti je jich až 130 tisíc. Této neutěšené situace si je vláda vědoma a samotný premiér Babiš už minulý rok hovořil o potřebě pomoci obětem úvěrových podvodů. Dosavadní opatření jsou přesto nadále bezzubá a naráží na nedostatečné počty soudních úředníků, kteří se této agendě věnují. Proto jsem navrhl poskytnout soudům prostředky, které jim umožní tuto situaci napravit a celý proces urychlit. Každý občan, který se protiprávně ocitl v dluhové pasti, zatěžuje sociální systém a je silně motivován pracovat v rámci šedé ekonomiky. Mnou navrhovaný přesun 100 milionů z vládní rozpočtové rezervy je tedy dobrou investicí, která se do státního rozpočtu vrátí v podobě nižších výdajů na sociální dávky a vyšších příjmů na daních. Principy právního státu nesmí ztroskotat na nedostatku personálu soudů. Lidem, kteří uvízli v pasti nekalých praktik úvěrových společností, je s ohledem na nastupující ekonomickou krizi potřeba pomoci co nejrychleji. Na spravedlnost čekali už příliš dlouho.“

Poslanec Lukáš Bartoň poté informoval o nutnosti dovybavení škol technikou nezbytnou pro vzdálenou formu výuky: „V březnu z důvodu omezení přítomnosti dětí a žáků ve školách musely školy přejít prakticky ze dne na den na online výuku. Ukázalo se, že školám i žákům mnohdy chybí technika potřebná pro její realizaci. Pokud by mělo opět dojít k omezení provozu škol, je nutné v průběhu prázdnin školy chybějící technikou dovybavit. Piráti proto podporují mimořádné opatření formou vyhlášení dotačního titulu, který by zřizovatelům a školám finančně pomohl potřebné vybavení zajistit. Z průzkumu mezi zřizovateli a školami víme, že je nutné pořídit cca 40 tisíc zařízení pro učitele v celkové hodnotě 800 milionů korun a přibližně dalších 150 tisíc zařízení v hodnotě 1,5 miliardy korun. Tato zařízení by školy mohly poskytovat žákům, kteří doma nemají potřebné vybavení pro zapojení do online výuky, formou výpůjčky. Piráti podporují doprovodné usnesení, které žádá vládu o zajištění prostředků pro nákup technického vybavení pro učitele a žáky, aby v případě potřeby byla možná online výuka již od začátku školního roku.“

Poslanec Petr Třešňák v závěru informoval o postoji Pirátů k dostavbě bloků elektrárny Dukovany: „Dnes ve 13 hodin proběhne schůzka předsedů sněmovních politických stran s premiérem Andrejem Babišem ke stavbě pátého bloku elektrárny Dukovany. Piráti považují jaderné elektrárny za součást energetického mixu České republiky a také za jeden z příspěvků ke snižování emisí CO2 spolu s obnovitelnými zdroji. S přihlédnutím k vysoké ekonomické zátěži státního rozpočtu navrhujeme šest bodů, které představí předseda Ivan Bartoš premiérovi: Zpracování aktualizace státní energetické koncepce; investorem má být firma 100% vlastněná státem; případná provozní podpora projektu bude kompenzována ze státního rozpočtu, ne peněženek koncových odběratelů; maximálně transparentní poptávka, technologicky neutrální a otevřena maximálnímu počtu možných dodavatelů s přihlédnutím k bezpečnostním zájmům ČR; představení schématu podpory s časovým výhledem 10 let na podporu výzkumu a vývoje malých modulárních reaktorů a dalších jaderných technologií; zpracování komplexní LCA/CBA analýzy projektu a ohodnocení a nacenění závazku státu vůči investorovi.“