Praha, 5. června 2019 – Piráti předali Ministerstvu obrany legislativní návrhy změn novely zákona o Vojenském zpravodajství, které mají zabránit ohrožení soukromí občanů. Za zásadní považují pirátští poslanci návrh, který se týká zákonné definice zařízení, tzv. sond, které mají kyberprostor monitorovat. Pokud ministerstvo návrhy Pirátů přijme, nebudou tato zařízení moci číst obsah komunikace ani do ní nijak zasahovat.

„Chápu potřebu aktualizovat zákon tak, aby Vojenské zpravodajství mohlo plnit svou práci v online prostoru. Opakovaně jsme ovšem zpravodajce i ministerstvo upozorňovali na vágní formulace v zákoně, které by mohly být zneužité ke šmírování komunikace občanů na internetu. Proto jsme se rozhodli vypracovat konkrétní pojistky, které by stanovily jasné mantinely,“ uvádí poslanec František Kopřiva.

„Obáváme se obdobného vývoje jako v USA, kde byli plošně špehování všichni občané. Soukromí je právo garantované základní listinou práv a svobod a my ho chceme bránit. Text novely od ministerstva obrany však žádné záruky nepřinášel. Tak jsme navrhli vlastní verzi,“ doplňuje poslanec Ondřej Profant.

Celkem Piráti navrhují patnáct změn v rámci chystané novely. Protože v původním návrhu chybí specifikace tzv. sondy, která má net flow sledovat, navrhují ji Piráti v zákoně upřesnit jako „pasivní hardwarové zařízení, které je do zřízeného rozhraní připojeno odbočně“. Kromě technických upřesnění obsahuje návrh Pirátů například i vylepšení kontroly Vojenského zpravodajství parlamentní komisí nebo náhradu škod, které by provozem sond mohly vzniknout firmám zajišťujícím poskytování internetu.