Praha, 30. listopadu 2018 – Piráti navrhují prodloužení lhůty pro podání elektronického přiznání k dani z příjmů o jeden měsíc. Návrh má zvýšit podíl elektronických přiznání oproti těm fyzickým. Opatření zároveň povede ke snížení administrativních nákladů, minimalizaci chyb, jednoduššímu sledování stavu podání a zlepšení komfortu poplatníků.

„Připravili jsme pozměňovací návrh, který by měl mimo jiné efektivně doplnit benefity připravovaného portálu Moje daně. Poplatník by měl nyní pohodlněji stihnout vyplnit podání včas a navíc ušetří náklady státu,“ říká pirátský poslanec Tomáš Martínek.

V České republice je nyní jedna z nejkratších lhůt pro podání daňového přiznání v EU a současně jeden z nejnižších podílů elektronicky podaných přiznání. Současná tříměsíční lhůta nestačí mnoha poplatníkům na kompletaci všech potřebných dokumentů. Také vysoký počet papírově podaných daňových přiznání zbytečně zatěžuje pracovníky správce daně a tím i zvyšuje nároky na státní rozpočet.

„Jako Piráti přistupujeme k legislativním návrhům konstruktivně a rozumné návrhy koaličních i opozičních poslanců podporujeme. Chtěl bych věřit, že i koaliční poslanci budou hlasovat podle logiky přínosů daného návrhu, a ne pouze podle předkladatele. Návrh nepřináší žádná negativa, naopak přináší pozitivní motivaci k větší digitalizaci veřejné správy,“ dodává Martínek.

Podobné opatření platí například v Rakousku, kde elektronické daňové přiznání má lhůtu o 2 měsíce delší než papírové. Kromě Rakouska termínově zvýhodňují elektronické daňové přiznání také v Belgii, Velké Británii, Francii, Irsku, Kypru nebo Maďarsku. V tomto roce podalo daňové přiznání elektronicky zhruba 20,3 % českých poplatníků. Ve většině zemí EU je tento poměr výrazně vyšší. V zemích jako je Dánsko, Finsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Nizozemí, Rumunsko, Řecko, Slovinsko či Španělsko je možné podávat přiznání pouze elektronicky.

Podrobné zdůvodnění a text dané úpravy podávané v rámci pozměňovacích návrhů k projednávanému daňovému balíčku lze najít na stránkách Poslanecké sněmovny.