Praha, 4. prosince 2018 – Rozpočet České republiky, daňový balíček, prodloužení doby pro podání elektronického daňového přiznání, zrušení výjimek pro státní firmy z registru smluv a zařazení pevných bodů o kůrovci a platech učitelů byly hlavními tématy briefingu Pirátů před začátkem 24. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík zahájil tiskovou konferenci očekávanými tisky, které před schůzi prošly Rozpočtovým výborem:

„Na pořadu schůze jsou dva zásadní tisky. Jedním je rozpočet, druhým daňový balíček. Deficitní rozpočet dlouhodobě kritizujeme, protože přichází navzdory obrovskému nárůstu příjmů. Identifikovali jsme 11 miliard úspor a navrhujeme další menší úpravy týkající se například navýšení financování nestátního školství, doktorských studií na VŠ, aktivit mládeže nebo digitalizace. Daňový balíček upravuje celou řadu menších zákonů a chceme dostát našemu volebnímu slibu snížit zdanění práce v ČR. Máme v plánu zvýšit slevu na jednoho poplatníka z 24 840 korun na 30 000 korun. Snížíme tím v praxi daň z příjmu o cca 1,5 procenta, což odpovídá našim programovým požadavkům. Sleva na dani se nezvýšila od roku 2008, kdy byla průměrná mzda o 10 tisíc korun nižší. Každý daňový poplatník by ušetřil přes 5000 Kč ročně.“

Tomáš Martínek doplnil, že Piráti podávají i další pozměňovací návrhy k uvedeným tiskům, například prodloužení lhůty pro elektronické daňové přiznání o jeden měsíc:

„Věříme, že to bude mít pozitivní dopad jak na komfort občanů, tak státní rozpočet a využívání digitálních služeb.“

Olga Richterová k rozpočtu dále uvedla, že stát ročně vydá 1,7 miliardy korun na poštovné, takže Piráti chtějí podpořit fungování datových schránek, což umožní státu ušetřit nemalou částku. Jedním z dalších důležitých bodů, jak uvedla, je návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi vrácený Senátem:

„Senátní návrh rozšiřuje okruh osob, které by dostávaly přímou finanční pomoc státu namísto poukázek, což vítáme. Také souhlasíme se zvýšením příspěvků na péči, kdy v nejvyšším stupni závislosti by měl činit 19 200 měsíčně. Zastupitelský klub ANO předkládá návrh L. Zdražilové na snížení o 2 tisíce, což odmítáme.“

Předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová informovala, že Piráti budou usilovat o pevné zařazení bodu ke kontrolnímu protokolu ČIŽP o kůrovcové kalamitě na Severní Moravě:

„Minulý týden jsme obdrželi Protokol o šetření České inspekce životního prostředí, kde jsou uvedené alarmující skutečnosti. Proto budeme požadovat zařazení zvláštního bodu, během kterého by měli ministři zemědělství a životního prostředí podat informace k závěru kontroly ČIŽP.“

O dalším bodu, který budou chtít Piráti zařadit na pevno informoval Lukáš Bartoň:

„Vláda slíbila, že od 1. září dojde ke zvýšení platů, což nedodržela, proto chceme toto téma projednat na plénu Sněmovny. Na schůzi 13. listopadu udělali vládní poslanci vše pro to, aby se kontrola plnění usnesení neprojednala, ačkoliv byla pevně zařazená,“ uvedl Bartoň a připomněl také, že do 3. čtení jde jím iniciovaná novela zákona o vnitrozemské plavbě: „Vzhledem k pozitivnímu stanovisku garančního hospodářského výboru je pravděpodobné, že vodáci už příští sezonu nebudou nadále trestáni za chování, při kterém nikoho neohrožují.“

Tiskovou konferenci uzavřel předseda Pirátů Ivan Bartoš, který zdůraznil princip transparentnosti jako hlavní faktor, který brání korupci. I proto Piráti opakovaně navrhují zrušení výjimek pro ČEZ a některé další státní firmy. Návrh, který předložili Pirát v souladu se svým, protikorupčním programem však sněmovní strany obstruují:

„Vláda toto měla ve svém prvním prohlášením, garantovala to veřejně a na minulé schůzi byl tento bod opět přerušen. Novým důvodem obstrukce bylo údajné nevyřešení otázek ohrožení bezpečnosti. Tyto otázky jsou však již ve stávajícím zákoně dávno zohledněny a v novele jsme i tuto otázku adresovali. Bod jsme již mohli probrat, ale na poli Sněmovny se obstruuje již tři čtvrtě roku.“