Praha, Brusel, 25.května 2020 - V rámci schvalování závěrečné zprávy o hospodaření Parlamentu za rok 2018 prosadili Piráti návrhy opatření požadující transparentnější a úspornější fungování evropských institucí. Zejména v době globální pandemie a následujícím ekonomicky choulostivém období by EU měla zajistit, aby v jejích institucích nedocházelo k plýtvání a zneužívání finančních prostředků.

Prvním z návrhů k zajištění šetrnějšího provozu Evropského parlamentu je zřízení jednoho unijního sídla. „V současnosti EU využívá několik budov v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku, a tím nutí tisíce zaměstnanců, poslanců a úředních aut ke každotýdenním přesunům mezi těmito lokalitami. To není jen neefektivní a náročné na čas – dle Evropského soudního dvora náklady na provozování několika parlamentních sídel dosahují více než 114 milionů eur ročně. Tato situace není nadále udržitelná, a to jak z finančního, tak z ekologického hlediska,“ komentuje snahy prosadit efektivnější fungování Evropského parlamentu pirátský europoslanec a člen Výboru pro rozpočtovou kontrolu Mikuláš Peksa.

Všichni poslanci Evropského parlamentu by také v zájmu zvýšení transparentnosti a odpovědnosti měli své příspěvky na všeobecné výdaje (GEA) využívat pouze pro činnosti související s prací. Měli by uchovávat všechny záznamy o výdajích, podléhat kontrole ze strany nezávislých auditorů a nevyčerpané peníze po konci mandátu vrátit. V současnosti je pouze možné zveřejňovat dobrovolné audity. To však pochopitelně nestačí a jak ukazuje příklad pirátské delegace (která vede online přehled veškerých výdajů), zveřejňování všech výdajů spojených s prací už dávno mohlo a mělo být povinné.

Evropský parlament celkově podporuje digitalizaci, a to především prosazováním bezpapírové veřejné správy. „V Evropském parlamentu dále naléháme na zavedení dalších digitálních nástrojů, jako jsou například nástroje umožňující videokonference či decentralizovaná cloudová úložiště, která by nám v budoucnu umožnila vykonávat zásadní zákonodárnou činnost efektivněji, a to především v kontextu globální pandemie, kdy je nezbytný společenský odstup. Tyto nástroje by také napomohly ochraně životního prostředí a úspoře zdrojů. V 21. století by volení zástupci evropských občanů měli mít možnost pracovat odkudkoliv z celé Evropy,“ dodává Peksa.

Jeden z návrhů Pirátů se již zrealizoval – zavedení nových pravidel v oblasti zveřejňování informací o jednáních mezi poslanci Evropského parlamentu a zástupci zájmových skupin (např. lobbistů). Tato data nyní budou muset být veřejně přístupná v otevřeném a strojově čitelném formátu. Budou také propojena s Rejstříkem transparentnosti, který obsahuje seznam všech firem a organizací, které se snaží v jednáních s evropskými zákonodárci prosazovat své zájmy. V současnosti je využíván pouze na dobrovolné bázi, ale poslanci by měli mít povinnost informovat občany, s kým se ve výkonu funkce setkávají.