Praha, 24. října 2018 – Poslanci a ekonomičtí experti Pirátů pečlivě analyzovali návrh rozpočtu pro rok 2019, který počítá s navýšením výdajové stránky o 23,7 miliardy Kč oproti červnovému návrhu ministerstva financí. Podle vlády má dojít k celkovému navýšení příjmů o 33,7 miliard. Piráti však tento optimistický předpoklad vývoje ekonomiky nesdílejí a odkazují na skutečnost, že německá vláda snížila výhled očekávaného hospodářského růstu z 2,1 % HDP ročně na 1,8 % HDP. Česká ekonomika je přitom silně vázaná právě na německou. Piráti proto navrhují Sněmovně přijmout usnesení doporučující vládě provést změny v rozpočtu, které povedou ke snížení výdajů o 23,7 mld. korun, tedy na úroveň původního návrhu.

„Vláda na základě zvýšení odhadu příjmů snížila o 10 miliard plánovaný deficit, tedy na 40 miliard, ale také o 23,7 miliard zvýšila výdaje. Vláda by přitom měla usilovat o vyrovnaný rozpočet. Identifikovali jsme proto 10 miliard možných úspor a dalších 12 miliard prověřujeme s ministerstvy, takže vidíme, že existují kapitoly, v nichž se dá šetřit. Vládě tedy doporučíme materiál přepracovat,“

uvedl poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Kromě zásadního požadavku na omezení výdajů formulují Piráti v usnesení i požadavky na zachování příjmů na současné úrovni, zachování výdajů na vzdělání, dopravní infrastrukturu a prostředků na zvýšení platů nízkopříjmových zaměstnanců státu, aby se případné úspory nedotkly těchto kapitol.

Rozpočet pro příští rok je aktuálně v 1. čtení a Sněmovna bude dnes hlasovat o změně základních údajů. 2. čtení proběhne 5. prosince v případě, že nedojde ke schválení navržených změn. Na schůzi konané v týdnu od 18. prosince má proběhnout 3. čtení.

Vystoupení poslance Mikuláše Ferjenčíka na plénu Sněmovny k tématu rozpočtu naleznete zde. Vybraná makroekonomická data k rozpočtu.