Praha, 26. května 2020 – Mimořádná schůze ke zhodnocení postupu vlády v době epidemie koronaviru, jednání o výstavbě nového jaderného bloku, volba nominandů do Rady ČT a Rady ČRo nebo kritika kompenzací z rozpočtů samospráv – tato a další témata zazněla z úst pirátských poslanců na tiskové konferenci před 49. schůzí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Piráti též upozornili na návrh k zavedení elektronického stavebního deníku, který má zefektivnit, zrychlit a centralizovat kontrolu stavebních prací, stejně tak zlepšit jejich kvalitu a výrazně omezit prostor pro korupci.

Místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová uvedla témata týkající se opatření na pomoc firmám a návrh úpravy minimální mzdy: „Program Antivirus C má za účel odpuštění sociálního pojistného. Je to první cílená podpora pro malé a střední firmy, ale nedostane se k těm, kteří jsou na tom nejhůř, např. v pohostinství a cestovním ruchu. Pomoc je podmíněná tím, že počet zaměstnanců a mzdové náklady nepoklesly o víc než 10 %, což ty nejpostiženější vylučuje. Nárok mají tedy pouze ty firmy, které tak výrazně postižené nebyly, což považujeme za absurdní. Druhým problémem je zastropování pro firmy s maximálně 50 osobami. Toto omezení považujeme za nespravedlivé, proto podáme návrh, aby byly odpuštěny odvody pro prvních 50 zaměstnanců ve firmách do 250 zaměstnanců. V případě kompenzačního bonusu pro s.r.o. považujeme za nešťastné, aby byl financován z rozpočtu obcí a krajů, a některé by měly poté dostat finance zpět formou dotací,” uvedla poslankyně k bodům o státní podpoře.

„Další věc je, že 1. června dojde k otevření speciálních škol a tříd, za což jsme se na školském výboru zasazovali. Na ministra školství ale apelujeme, aby se tyto informace dozvídali ředitelé a rodiče včas. K zákoníku práce, který budeme na schůzi projednávat, jsme navrhli automatickou valorizaci minimální mzdy, aby nebyla předmětem politického handrkování,” doplnila Richterová.

Na téma kompenzací a samospráv navázal poslanec Tomáš Martínek: „Je vhodné ponechat prostředky samosprávám, aby financovaly svůj vlastní rozvoj – obce si totiž půjčují prostředky výrazně dráž, než je v možnostech státu. Má to být tedy stát, kdo má zajistit dofinancování prostředků obcím, které budou tratit na výpadku daňových příjmů souvisejících i s návrhem kompenzačního bonusu. Proto se budeme chtít zařadit bod informace vlády o řešení výpadků příjmů samospráv z důvodu kompenzačního bonusu a to před hlasováním o vratce ze Senátu o kompenzačním bonusu. V případě zrušení daně z nabytí nemovitosti máme od roku 2018 vlastní návrh, který stále čeká na projednání ve Sněmovně. Vládní návrh, který počítá se zrušením možnosti odečíst úroky z hypoték od základu daně může nakonec kupující i poškodit. V případě novely Moje daně jsme podali návrh na prodloužení daňového přiznání elektronicky, tudíž veřejná správa bude vstřícnější vůči občanovi a přispěje k digitalizaci. Na pořadu schůze bude vratka EET ze Senátu. Už od počátku se domníváme že 3. a 4. vlna bude nekontrolovatelná a neadministrovatelná, proto podpoříme delší odklad.”

Martínek poté informoval, že ve středu bude na programu hlasování o členech mediálních rad: „Ve středu proběhnou volby do mediálních rad ČRo a ČT. Dle zákona nemůže být členem rady člověk pracující ve prospěch politických stran nebo zájmových skupin. Poslanci by měli ideálně volit ty kandidáty, kteří získali největší podporu na volebním výboru a prokázali svou nestrannost. Volba bude tajná, ačkoliv sám premiér uvedl, že nechápe důvod tajných voleb.”

Poslanec Ondřej Polanský zmínil novelu zákona o urychlení dopravní infrastruktury, která bude projednávaná dnes: „Připravili jsme množství pozměňovacích návrhů, které by měly současné problematické znění zákona napravit. Jedním ze zásadních je návrh na povinné zavedení elektronického stavebního deníku pro nadlimitní veřejné zakázky. Ten má zajistit zásadní zkvalitnění stavebních prací, transparentnosti, kontroly a odstranění situací, jako byla nehoda ve Studénce, po níž se stavební deník ztratil, nebo dálnice D47 v Ostravě, která se propadá.”

Poslanec Petr Třešňák poté doplnil, že zákon o urychlení výstavby má zajistit i rychlejší rozvoj elektromobility odbouráním nadměrné administrativy při výstavbě dobíjecích stanic. Kromě toho připomněl, že zítra se koná zasedání Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů: „Jedná se o výstavbě nového bloku v Dukovanech. Již v počátcích projektu jsme prezentovali odlišný investorský model, v němž by byla investorem státem vlastněná společnost, což odbourá množství s tím spojených rizik a projekt by se tak stal mnohem transparentnější.”

Brífink Pirátů uzavřel Ivan Bartoš informací o svolání mimořádné schůze: „Na programu jsou čtyři body, z nichž první je účet vládě. Máme připravené vyhodnocení kroků vlády vycházející z dat a analýz. Budeme apelovat na rozjezd chytré karantény, trasování a specifická opatření mířící do ohniska nákazy. Navhrneme usnesení, které zaváže vládu k preventivním opatřením v případě druhé vlny pandemie. Druhý bod se bude týkat skupin obyvatel, kterým vláda stále nepomohla, to se týká osob pracujících na DPP a DPČ, kteří si platí pojištění a byli ekonomicky postiženi. Třetí bod se bude týkat nákupu pomůcek. Řada zakázek na ministerstvu zdravotnictví pod ministrem Adamem Vojtěchem byla předražených a podezřelých. Těmito nákupy se nyní zabývá NKÚ a FAÚ. V návaznosti na to je závěrečným bodem mimořádné schůze návrh na zřízení vyšetřovací komise k nákupům zdravotnických pomůcek.”