Piráti navrhují snížení počtu místopředsedů sněmovních výborů. Ve Sněmovně fungovalo v předchozím období 18 výborů, které měly dohromady 95 místopředsedů, tedy až 7 místopředsedů na jeden výbor. Stejný počet se navrhuje i v tomto volebním období. Piráti chtějí počet těchto postů snížit o více než třetinu.

„Rozhodli jsme se s ostatními stranami zahájit diskuzi o snížení počtu místopředsedů klubů, současný počet je z našeho pohledu nadsazený. V menších výborech do 20 členů navrhujeme tři místopředsedy, u výborů s více než 20 členy navrhujeme čtyři místopředsedy. To by nyní znamenalo celkem 61 místopředsedů výborů, tedy o třetinu méně oproti předchozímu stavu,“ vyčísluje předseda klubu Pirátů Jakub Michálek.

Příkladem snahy Pirátů o snížení počtu místopředsedů sněmovních výborů je schválený návrh poslance Michálka, aby v Mandátovém a imunitním výboru, jehož je Michálek členem, došlo ke snížení počtu místopředsedů na čtyři oproti původně navrhovaným pěti. „Jenom tímto návrhem jsme ve výboru ušetřili cca 740 tisíc ze státního rozpočtu za volební období,“ uvádí Michálek.

S podobným návrhem naopak neuspěl člen Rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík, který navrhoval snížení z šesti místopředsednických postů na čtyři, respektive na pět. „Považuji za absurdní, že sněmovní výbor má více místopředsedů než-li Sněmovna jako celek,“ dodává Ferjenčík.

Návrh na komplexní snížení počtu místopředsedů ve výborech dnes Jakub Michálek opět předloží na grémiu Poslanecké sněmovny PČR. Pokud by plošný návrh na snížení počtu místopředsedů prošel, Piráti by ušetřili přes 25 milionů korun ze státního rozpočtu za volební období.