Praha, 15. prosince 2020 – Piráti nepodpoří rozpočet, který se o 100 miliard míjí s realitou, a žádají posunutí jednání o dostavbě Dukovan na leden. Chtějí pečlivě zvážit všechny možné varianty s ohledem na jejich dopad na občany a bezpečnost celé země. Uvedli to na tiskové konferenci před 72. schůzí Sněmovny. Piráti také očekávají, že bude dolní komora jednat o regulaci konopí, dotažení zákonů k digitalizaci státních úřadů a také o zvýšení platů učitelů, ke kterému se již dříve zavázala vláda. Všechny tyto záměry Piráti dlouhodobě prosazují a podporují.

Poslanec Mikuláš Ferjenčík uvedl výhrady Pirátů k návrhu rozpočtu, který bude Sněmovna na aktuální schůzi projednávat v závěrečném třetím čtení: „Rozpočet je o 100 miliard korun mimo realitu, proto ho nemůžeme podpořit. Vůbec nezahrnuje daňový balíček, které hnutí ANO chce protlačit spolu s ODS. Prosazujeme posílení financování sociálních služeb. Pokud by rozpočet neprošel, budeme prosazovat jednání na úrovni vlády a opozice. Určitě neuzavřeme separátní dohodu s hnutím ANO. Podporujeme přijetí senátního návrhu, který umožňuje souběh kompenzačního bonusu, a především programu Antivirus. Opět nás ale mrzí to, že vláda zapomněla na lidi, kteří jsou v oddlužení a přicházejí kvůli tomu o kompenzační bonus, což považujeme za nespravedlivé. Rovněž jsme rádi za program kompenzací pro restaurace, který konečně předložil vicepremiér Havlíček, zároveň také skončila diskriminace maloobchodů. Vláda však stále nepamatuje na celou řadu sektorů, které jsou zavřené v důsledku propadu poptávky. Což je podle nás obrovská chyba.“

V návrhu programu schůze je třetí čtení nízkoemisního zákona týkajícího se dostavby Dukovan, ke kterému se vyjádřil poslanec Petr Třešňák: „S ohledem na průběh Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů považujeme zařazení na páteční schůzi za nevhodné. Na schůzi výboru jsme se totiž dozvěděli některé nové skutečnosti: Ačkoliv premiér v létě tvrdil, že nebude z výběrového řízení nikoho vyřazovat – ani Rusko či Čínu – minulý týden to již připustil. Na leden slíbil svolat schůzku s předsedy všech sněmovních stran. Připustil též možnost zastropování realizační ceny projektu. To prosazujeme již několik měsíců, nyní i v pozměňovacích návrzích. Chceme, aby dopad na daňové poplatníky byl co nejmenší.“

Pirátům se podařilo prosadit zařazení tisku o legislativním dokončení digitalizace. Poslanec Ondřej Profant na brífinku uvedl, že se jedná o souhrnnou opravu nedodělků pro skutečné fungování digitální komunikace se státními úřady.

„Protlačili jsme právo na digitální službu a několik doprovodných tisků. Přijetí aktuálního návrhu umožní například řidičům, aby se prokazovali vedle řidičského průkazu i občanským, občané budou mít nově možnost bezplatného přístupu do archivu zpráv v datových schránkách. Úprava také zjednodušuje správu a zvyšuje bezpečnost dat ze strany státu,“ dodal Profant.

Poslanec Lukáš Bartoň připomněl, že do druhého čtení míří již poněkolikáté zákon o pedagogických pracovnících. Ten má mimo jiné zlepšovat platové podmínky pro učitele. Jak pirátský poslanec uvedl, vládní návrh byl paradoxně obstruován poslanci ČSSD s podporou komunistů: „Je opět na opozici, aby vládní návrh protlačila až do konce. Načetli jsme šest pozměňovacích návrhů, z nichž za zásadní považuji uzákonění tarifní tabulky platů učitelů a její vztažení k průměrné mzdě. Chceme nastavit platy učitelů minimálně na 130 % průměrné mzdy v ČR, na čemž je shoda všech parlamentních stran.“

Poslankyně a předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová informovala o doporučení Uhelné komise a klimatických cílech Evropské rady, která do roku 2030 chce snížit skleníkové plyny o 55 %.

„Paradoxně, týden před jednáním Rady přijala Uhelná komise termín pro odstavení uhelných elektráren v ČR na rok 2038. To je skutečně pozdě. Chceme, aby všechny uhelné elektrárny byly odstaveny do roku 2030 a do roku 2025 elektrárny s produkcí pro vývoz. Uhelná energie je velmi drahá už dnes a otálení se podepíše především na regionech, které trápí strukturální problémy. Navrhujeme proto jednání Uhelné komise zařadit jako bod na páteční jednání,“ komentovala Balcarová.

Poslanec Tomáš Vymazal prezentoval dopad pirátské novely zákona o návykových látkách, která byla dnes zařazena na jednání: „Novela řeší možnost samopěstování konopí a má potenciál ukončit kriminalizaci konopí. Vyřešila by paradox, kdy soudy interpretují sklizeň konopí jako výrobu omamných látek, což je v rozporu s mezinárodními úmluvami. To je příčinou uvěznění více než šesti stovek lidí v ČR. Přijetí úpravy by pro uživatele a pěstitele znamenalo zpřístupnění širších možností prevence i poradenství bez hrozby trestního stíhání pro tzv. šíření toxikománie. Samopěstování konopí není společensky závadné, proto se snažíme současný stav napravit.“

Poslanec Lukáš Kolářík je jedním z autorů původního návrhu, který řeší problematiku dětských dluhů. Návrh později převzalo a upravilo ministerstvo a bude na dnešním programu jednání.

„Návrh vlády se chystáme podpořit. Doufám, že tisk bude probrán a že nedojde k obstrukcím jako před dvěma týdny, kdy vládní poslanci ANO odešli a znemožnili bod projednat. Věřím, že poslanci nebudou nadále k této nemravnosti neteční a dětské dluhy budou jednou provždy odstraněny,“ uzavřel tiskovou konferenci Kolářík.