Štrasburk, 19. října 2022 - Evropský parlament dnes schválil rezoluci s doporučeními pro rozpočet Evropské unie pro rok 2023. Oproti návrhu Evropské komise z června 2022, jehož hlavními součástmi jsou €103,5 miliard v rámci fondu post-covidové obnovy (RRF), €53,6 miliard na podporu evropského zemědělství či €46,1 miliard pro podporu regionů a sociální soudržnosti, Evropský parlament navrhuje zvýšení výdajů v oblastech důležitých pro zvládnutí současné energetické, inflační i klimatické krize.

„Evropská unie nemůže nečinně přihlížet zatímco životní úroveň statisíců Evropanů setrvale klesá a lidé musí volit mezi nákupem potravin a zapnutým topením,“ míní Mikuláš Peksa, pirátský europoslanec a člen Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu.

„Jsem rád, že se nám podařilo v naší rezoluci opravit některé z nedostatků návrhů Komise a vymezit vůči některým návrhům Rady, které zásadně nezohledňují specifika naší současné situace. Chceme zajistit více prostředků pro udržitelný výzkum a zelené inovace, kyberbezpečnost ekonomiky nebo posílení programu Erasmus,“ vyjmenovává Peksa své výtky k současnému rozpočtu. I díky nim by tak mělo dojít k navýšení evropského rozpočtu o celých €1,7 miliard.

„Jsme v krizi a bez zvýšených výdajů na podporu podniků, ekonomiky, a především našich občanů z ní stěží vyjdeme dobře,“ uzavírá europoslanec. ,,V návrzích pro další vyjednávání o rozpočtu jsme se s Piráty jasně vymezili proti předraženému provozu budov Evropského parlamentu a proti nákladným rekonstrukcím s nejasnou cenou. Snažíme se zavést principy, které povedou k ekologickému a ekonomickému provozu Evropského parlamentu. Tak, aby se především setrili energie," dodává Peksa.