Podle nového zákona o veřejných zakázkách musí úřady přijímat elektronické faktury, ale hrozí, že standard těchto faktur nebude bezplatně dostupný. Senátor Libor Michálek (nestranný za Piráty) se proto obrátil na ministra průmyslu Jiřího Havlíčka s žádostí o vysvětlení, zda Úřad pro technickou normalizaci požaduje peníze za technickou normu k elektronické fakturaci. Podle České pirátské strany je nutné, aby ministr věc řešil s předsedou úřadu. Aspoň tato norma, která je právně závazná, by měla být podle Pirátů bezplatně k dispozici na webu (jako je na webu už např. norma ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací - zveřejněná na webu Ministerstva pro místní rozvoj).

„Nepovažuji za vhodné, aby zásadní dokument pro digitalizaci státu byl dostupný jen na základě zaplacení poplatku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,“ uvedl k záležitosti senátor Libor Michálek.

Kandidát za Piráty v Praze Jakub Michálek (který není se senátorem Michálkem příbuzný) k tomu dodává:

„Piráti prosazují bezplatnou dostupnost všech technických norem. Nechápu, jak může chtít vláda vybírat poplatky za něco, co úřadům přikazuje používat. Svobodné a vzdělané společnosti nejvíc poslouží, když budou technické normy bezplatně veřejně dostupné. Nesouhlasím s tím, aby pražský Magistrát a tisíce dalších úřadů musely upravovat informační systémy podle normy, kterou si úředník nemůže najít na webu.“