Praha, 12. dubna 2019 – Na základě výsledků otevřeného výběrové řízení se rozhodl Poslanecký klub České pirátské strany nominovat jako člena Rady České tiskové kanceláře Josefa Šlerku. Šlerka působí jako vedoucí oboru Studia nových médií na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Současně je také ředitelem Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Mezi jeho projekty patří například datový web MapaMedii.cz nebo datový blog Databoutique.

V motivačním dopise Šlerka píše: „Z výsledků průběžných analýz dat o českých médiích, které zpracovávám, je znovu a znovu patrné, že ČTK je skutečně klíčovým veřejnoprávním médiem. Z výsledků datových analýz vyplývá, že de facto nastavuje agendu všech ostatních domácích médií. Její poslání, tedy poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů, je dnes naprosto klíčové, protože poskytuje nezkreslenou informační zpětnou vazbu mezi významnými společenskými hráči a veřejností. Nyní bych rád zkušenosti a schopnosti využil jako člen Rady ČTK.“

Poslanec Pirátů Tomáš Martínek, který organizoval otevřené výběrové řízení, uvádí: „Jsem rád, že se nám povedlo vybrat zkušeného a nezávislého odborníka, který by jistě byl velkým přínosem pro ČTK. Nyní je na vládních poslancích potvrdit svá slova o respektování poměrného zastoupení. Zatím bohužel tomu tak nebylo ani v případě dříve nominovaného Jiřího Táborského.“