Praha, 29. ledna 2020 - Poslanecká sněmovna dnes poslala do druhého čtení novelu zákona o vodách. Vláda v něm chce zavést opatření na řešení nedostatku vody při suchu a rozšířit možnosti samospráv při krizových situacích. Piráti návrh podpořili, upozorňují však, že primární musí být řešení příčin sucha - zejména špatný stav půdy, problémy při obnově kůrovcovou kalamitou decimovaných lesů, neschopnost krajiny zadržovat vodu či zničený tzv. malý koloběh vody.

„Novela bohužel řeší pouze postupy v situaci, kdy už sucho je, ale neřeší žádná opatření proti suchu. Zaměřuje se především na dostupnost pitné vody, když už se máme bavit o dostupnosti pitné vody, musíme současně mluvit o její kvalitě a také ceně pro koncové spotřebitele. I proto Výbor pro životní prostředí PSP pod mou záštitou pořádá 18. února odborný seminář ve spolupráci s Akademií věd ČR s názvem Pitná voda, dostupnost - kvalita - cena,” komentuje projednávání Dana Balcarová, předsedkyně Výboru pro životní prostředí.

Piráti budou podávat několik pozměňovacích návrhů týkajících se zlepšení ochrany tzv. chráněných oblastí přirozené akumulace vod a zlepšení stavu říční krajiny.

„To hlavní, co nám chybí, je systematický přístup ke krajině, od monitorignu krajiny a analýz jejích potřeb a potenciálu, přes podporu její přestavby až po změny v zákonech a výkonu státní správy, která řeší hospodaření v krajině. Musíme lidem, kteří chtějí šetrně hospodařit, tuto práci co nejvíce usnadnit. Překvapuje mě, že se k něčemu takovému vláda s aparáty ministerstev nemá. Zdá se, že se ho toho budeme muset s Piráty pustit sami,” dodává poslanec Radek Holomčík.