Praha, 11. května 2018 – Podle Pirátů trpí dnes vydané programové prohlášení vlády řadou nedostatků. Jedním z hlavních je nedostatečný popis důchodové reformy, žonglování s odhadovanou délkou výstavby dálnic nebo nekoncepční rozšiřování pravomocí Celní správy. Pozitivními prvky jsou například závazek zvednout platy učitelům nebo pracovníkům ve zdravotnictví nebo změny v oblasti exekucí. Programové prohlášení obsahuje řadu závazků odkazujících k digitalizaci státu, které se už objevily v programových prohlášeních minulých vlád.

“Ostatní státy EU nám v oblasti digitalizace utekly nebo nás předběhly. Za poslední období mnoho nových projektů a služeb nevzniklo, v lepším případě se udržoval současný, ne příliš efektivní, stav - to je věta, kterou v poslední době slýcháváme ze všech stran. Že ji ale nejdeme i v programovém prohlášení dvou stran, které byly součástí minulé vlády je poněkud schizofrenní. Je to přiznání vlastní neschopnosti digitalizaci ČR nastartovat během předchozího volebního období. Jak tedy můžeme věřit tomu, že nyní se to už skutečně povede a státy kolem nás doženeme?” ptá se poslanec a IT odborník Ondřej Profant.

Piráti jsou nedůvěřiví i vůči formulacím o EET. Ty koaliční dokument navrhuje v off-line režimu pro fyzické osoby s nízkými ročními hotovostními příjmy. Piráti však požadují výjimky pro eshopy, živnostníky s malým obratem nebo pro seniory, nikoliv měkčí verzi EET, která sice vyhoví výtkám Ústavního soudu, ale na byrokracii nezmění prakticky vůbec nic.

Piráti také připomínají několik bodů, které v dokumentu chybí úplně. Jsou jimi například zrušení podpory biopaliv, zavedení jednotného inkasního místa pro živnostníky nebo zrušení plošného šmírování občanů.

<h3>Programové prohlášení vlády obsahuje řadu kontroverzních bodů, pár příkladů za všechny:</h3>
  • Závažné nedostatky jsou v kapitole Důchodová reforma. Zde vláda namísto jasných principů, na kterých má být reforma provedena, uvádí zavedení slev z jízdného v autobusech a vlacích. „Tato věta se do příslušné kapitoly možná dostala nedopatřením,“ uvažuje poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík.

  • Elektronická evidence tržeb v off-line režimu pro fyzické osoby s nízkými ročními hotovostními příjmy, jak navrhuje vláda v prohlášení, je pro Piráty nepřijatelná. Požadujeme výjimky pro eshopy, živnostníky s malým obratem nebo pro seniory, nikoliv měkčí verzi EET, která sice vyhoví výtkám Ústavního soudu, ale na byrokracii nezmění prakticky vůbec nic.

  • Programové prohlášení slibuje zásadní rozvoj dopravní infrastruktury a slibuje stavbu 110 kilometrů nových dálnic, ačkoliv v programu ANO se mluví o 170 kilometrech. Za uplynulé roky přitom stát postavil ročně jen 16 km dálnic. „Programové prohlášení vlády v oblasti dopravy nepřináší nic novátorského, opakuje dokola to, co jsme už slyšeli mnohokrát. Zavazuje se k realizaci projektů, na které jsou již dnes v příslušných kapitolách SFDI alokovány finance. Tvrzení, že by železniční a vodní doprava měla "plnit služby pro silniční dopravce" si neumíme nijak rozumně vysvětlit,” uvedl Ondřej Polanský, místopředseda Podvýboru pro dopravu.

  • Za nekoncepční lze podle Pirátů označit rozšíření kompetencí a represivních pravomocí Celní správy, která spadá pod Ministerstvo financí. Pravomoci v oblasti trestního řízení a vyšetřování by měly dle Pirátů zůstat zůstat v rukou policie.

<h3>Piráti vidí v programovém prohlášení i pozitivní prvky:</h3>
  • Piráti kladně vnímají závazek elektronizace zdravotnictví a soudnictví, zavedení vysokorychlostního internetu i příslib fungujícího e-Governmentu. Priority digitalizace jsou v tomto ohledu velmi podobné jako v programovém prohlášení z minulého volebního období. Piráti si proto kladou otázku, zda tato předsevzetí neskončí stejně, jako za minulé vlády ČSSD, ANO a lidovců, tedy bez konkrétního výsledku. “Ostatní státy EU nám v oblasti digitalizace utekly nebo nás předběhly. Za poslední období mnoho nových projektů a služeb nevzniklo, v lepším případě se udržoval současný, ne příliš efektivní stav - to je věta, kterou v poslední době slýcháváme ze všech stran. Že ji ale nejdeme i v programovém prohlášení dvou stran, které byly součástí minulé vlády je poněkud schizofrenní. Je to přiznání vlastní neschopnosti digitalizaci ČR nastartovat během předchozího volebního období. Jak tedy můžeme věřit tomu, že nyní se to už skutečně povede a státy kolem nás doženeme?” říká na adresu digitalizace Pirát Ondřej Profant.

  • Správný přístup vidí Piráti v oblasti exekucí, v níž dokument vystihuje zásadní nedostatky současného systému. Zavedení principu jeden dlužník – jeden exekutor je klíčové stejně jako teritorialita exekutorů. Pirátů také oceňují citlivý postoj k sociálnímu bydlení. “Sociální bydlení není investiční projekt, ale komplexní potřeba,” říká předseda Pirátů Ivan Bartoš, který v současné době s Olgou Richterovou spolupracuje na řešení sociálního bydlení s MMR.

  • Zvyšování platů učitelů a zdravotnického personálu je jedním z klíčových prvků vzdělanostní ekonomiky a udržení kvalifikovaných pracovních sil. Cíl zvýšit platy učitelů i nepedagogů tak, aby se v roce 2021 dostaly platy minimálně na 150 procent oproti roku 2017, je podle Pirátů ambiciózní, nikoliv ale z podstaty špatný.

<h3>Kromě uvedených bodů Piráti připomínají několik chybějících zásadních bodů:</h3>
  • Zrušení podpory biopaliv a kontrola poskytování zemědělských dotací se přímo dotýkají předmětu podnikání trestně stíhaného premiéra v demisi Andreje Babiše, jejich absence tedy není pro Piráty velkým překvapením.

  • Dokument ANO a ČSSD se na několika místech věnuje digitalizaci a e-Governmentu. Obě strany přitom spolu působily ve vládě a během 4 let udělaly jen minimum věcí, které si předsevzaly. Jednotné inkasní místo nahradilo ANO názvem MOJE daně, ale už se nezabývá tím, zda tento úkol bude plnit Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí anebo nový mezirezortní orgán. Nejasná zodpovědnost za úkol zřejmě opět povede k nečinnosti.

  • Piráti čekají na stanovisko Ústavního soudu, kterému podali návrh na zrušení plošného sběru dat. Minulá vláda s účastí ANO i ČSSD během dvou let nedokázala naplnit nařízení Soudního dvora EU, který přikázal zrušení legislativy, která zavedla plošné sledování uživatelů internetu i telefonů. K tomuto rozporu se v dnes vydaném dokumentu koalice nevyjádřila.