Praha, 12. května 2020 – Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek obdržel od Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) dokument, jehož součástí je model vývoje pandemické situace. ÚZIS tak reagoval na žádost Michálka, který 24. dubna požádal o zveřejnění epidemiologického modelu, a to včetně jeho zdrojových dat po vyloučení chráněných osobních údajů. „Obdrželi jsme hrubou informaci s grafy, které popisují základ epidemiologického modelu. Stále usilujeme o další potřebná data pro vědce, aby se mohli podílet na přípravě chytrých opatření přesně cílených na konkrétní skupiny. V našem plánu Budoucnost řešíme teď jsme navrhli, aby data a prognózy byly veřejně k dispozici, protože naším hlavním cílem je teď zabránit druhé vlně a bez informované veřejnosti to není možné,“ ohodnotil dokument Michálek.

„Jsme rádi za dokumenty zaslané ÚZIS, ale stále nerozumíme tomu, proč ministerstvo neposkytne všechna anonymizovaná data, která má ohledně koronaviru k dispozici. Tak aby mohli vědci pomoci při řešení krize. Je to plýtvání potenciálem, který máme. Jiné státy své vědecké obci data poskytují, od Velké Británie po sousední Slovensko,“ uvedla Olga Richterová, členka Výboru pro zdravotnictví a místopředsedkyně Pirátů.

„Je potřeba lépe spolupracovat. To už ostatně několikrát avizovala vláda, ale ne vždy tak činila. Spolupráce ÚZIS a akademických institucí může výrazně přispět i k vytvoření opatření, která zaručí bezpečí ohrožených skupin a co nejrychlejší návrat do normálu tam, kde je to možné. Chceme, aby občané pocítili ekonomické dopady v co nejmenší míře,“ doplnil Petr Třešňák, místopředseda Výboru pro zdravotnictví.