I letos, stejně jako v předchozích volbách, organizují Piráti nábor členů do okrskových volebních komisí. Letos chtějí získat až 14 000 občanů, kteří budou dohlížet na regulérnost voleb. V parlamentních volbách 2013 to bylo 8000 lidí.

Piráti dlouhodobě sázejí na zapojení dobrovolníků. Touto cestou chtějí dosáhnout toho, aby se víc lidí začalo zajímat o politiku. Demokracie se bez informovaných a zasvěcených voličů neobejde a třeba i odměna okolo 1300 Kč může být tím impulsem, který zejména mladé lidi přesvědčí o tom, že být aktivní má smysl.

„Nevěříte v regulérnost voleb? Pojďte se o ní přesvědčit a dohlédnout na její dodržování. Získáte tím za to i příjemné vylepšení osobního rozpočtu,“ vyzývá zájemce předseda strany Ivan Bartoš. „Demokracie není samozřejmost a vyplatí se pro ni obětovat jeden necelý víkend.“

Piráti již před několika dny obnovili registrační formulář na stránce ovk.pirati.cz. Nejprve byli osloveni lidé, kteří na sebe zanechali kontakt již při minulých volbách, aby měli určitý náskok a mohli se registrovat, dokud je všude volno. Této možnosti využilo 2500 občanů. Nyní již probíhá nábor z řad široké veřejnosti, který budou Piráti propagovat pomocí svých informačních kanálů.

Piráti programově dbají na ochranu osobních udajů a důsledne dodržují všechny zásady pro jejich shromažďování.