Praha, 11. února 2020 – Návrh na rozšíření pravomocí NKÚ a pirátskou novelu zákona o zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách, které jdou do třetího čtení, představili Piráti před pokračováním 40. schůze ve variabilním týdnu Poslanecké sněmovny. Do prvního čtení půjdou pirátské návrhy na zavedení klouzavého mandátu pro ministry a poslance a návrh na založení firmy za jediný den.

Lukáš Černohorský, místopředseda Kontrolního výboru, v úvodu zmínil, že Sněmovna bude ve středu projednávat zákon o rozšíření pravomocí NKÚ. Úřad by mohl vedle hospodaření státu kontrolovat i nakládání s dalšími veřejnými prostředky a s prostředky poskytnutými z veřejných rozpočtů. „Změna ústavního zákona bude potřebovat 120 poslanců a s jejím přijetím počítáme. V případě schválení půjde novela do Senátu, kde očekáváme, že bude dále probíhat diskuze, ale povede se senátory přesvědčit o nutnosti změnu schválit,“ komentoval návrh Černohorský.

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek uvedl, že ve středu proběhne rovněž projednání tisku o klouzavém mandátu: „Zákon má umožnit, aby se ministr mohl rozhodnout, že nebude současně poslanec a ministr. V případě, že ministr, který byl zvolený poslancem, ve své funkci skončí, stane se opět poslancem. Náš návrh si klade rovněž za cíl posílit účast ministrů na interpelacích. To je druhá věc, kterou chceme řešit ve čtvrtek.“

Ondřej Profant, předseda Podvýboru pro e-Government, připomněl, že Sněmovna bude projednávat návrh zákona, který umožní založit firmu za jeden den: „Jeden z prioritních bodů programu Pirátů jsme legislativně předložili minulý rok. Když jsme návrh připravovali, byla Česká republika na 81. místě žebříčku Světové banky v kategorii začátek podnikání. V tomto roce jsme na 134. místě a tisk jde teprve do prvního čtení. Podnikatelské prostředí v této zemi se rapidně zhoršuje a chceme to napravit.“

Mikuláš Ferjenčík, místopředseda Rozpočtového výboru, komentoval vládní novelu daňového řádu: „Pozitivní je, že vláda si osvojila návrh poslance Pirátů Tomáše Martínka, že při elektronickém daňovém podání bude platit o měsíc delší lhůta. Novela však obsahuje i poměrně skandální opatření, které jednorázově zvyšuje příjmy veřejných rozpočtu o 24 miliard na úkor firem prodloužením vratek o 15 dní. Stát tím opticky vylepšuje své hospodaření. Z tohoto důvodu se během hlasování zdržíme. Ohledně tématu zjednodušení placení daní jsme se včera sešli s ředitelkou Finanční správy a upozornili jsme na chybějící základní funkcionalitu v systému Moje daně, do kterého není zahrnuto placení sociálního a zdravotního pojištění. Vláda s tím bohužel v první fázi nepočítá. Řešili jsme i šikanózní pokuty pro živnostníky, které nevycházejí z krácení daně, ale z pouhých administrativních chyb nebo opomenutí.“

Petr Třešňák, místopředseda Výboru pro zdravotnictví, představil pozměňovací návrhy Pirátů k zákonu o zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách a novelu zákona o veřejné ochraně zdraví, která jde do třetího čtení: „Reagujeme na nález Ústavního soudu z roku 2018. Pirátský pozměňovací návrh dává pasivní i aktivní právo pro volby do rad pojišťoven. Vládní návrh původně počítal pouze s omezeným právem volit, a to pro subjekty, které odváděly min. 0,4 procenta z výše vybraného pojistného, což považujeme za diskriminační. Do třetího čtení jde novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Očkování je základním preventivním nástrojem zdravotnictví, odpovědnost za očkování by měl nicméně nést rodič a pediatr, nikoliv ředitelé základních a mateřských škol. Navrhujeme proto pozměňovací návrhy, které ruší povinnost hlídat proočkovanost dětí na školách v přírodě, protože děti tráví zbylých 10 měsíců v tomtéž kolektivu. Dále navrhujeme zrušit povinnost dokladovat proočkování dětí v soukromých školkách a dětských skupinách, protože se jedná o zásah do volby soukromoprávních subjektů.“