„„Pro řadu domácnosti mohou být investované prostředky celoživotními úsporami a nyní si ještě někteří zákazníci musí najímat právníky, aby se bránili. Náš analytický tým se bude kauze dál podrobně věnovat a snad již brzy bude možné začít používat pro podobné případy institut hromadné žaloby, jehož prosazení jsem se v posledním roce intenzivně zabýval.““
─ Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů

Společnost přijala téměř 4200 objednávek na dodávku solárních panelů. Průměrná záloha činila 300 tisíc korun. Kromě solárních panelů společnost přijala objednávky i na téměř 800 tepelných čerpadel se zálohou kolem 200 tisíc korun na zákazníka. Dle získaných podkladů od zaměstnanců a externích spolupracovníků holdingu Malina skoro dva tisíce zakázek z celkového počtu pěti tisíc nebylo vůbec realizováno. Právě tito klienti se nyní prozatím marně snaží domáhat svých práv. 

V tomto kontextu bylo alarmující naše zjištění, že letos došlo k převodu všech nemovitosti Jana Urbana, akcionáře Maliny, na jeho příbuzné. Aby Piráti varovali klienty a další věřitele, předali tuto informaci médiím, která následně toto zjištění zveřejnila. Stejně tak Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze spolu s dalšími podklady o možném problematickém hospodaření společnosti, kdy šlo mimo jiné i o různé podivné nákupy, vystavování přepálených faktur,“ řekl analytik Pirátů Janusz Konieczny. Otázkou je rovněž role – dnes již bývalého – ředitele Maliny Daniela Krafta, který je trestně stíhaný v jiné kauze.

„Pohledávky vůči společnosti Malina neuplatňují pouze klienti, ale rovněž montážní firmy, externí spolupracovníci, obchodní zástupci, pronajímatele nemovitosti či počáteční investor. Někteří ovšem mají své pohledávky jištěné. S řadou z nich jsem v kontaktu a nejčastěji si stěžují zejména na to, že zástupci Maliny s nimi nekomunikují,“ nastínil Konieczny. 

Problémem je i podezření na možnou klamavou reklamu. Klientům byla totiž slíbena garance instalace do 120 dnů ode dne obdržení zálohy, což se v řadě případů nestalo. Nyní společnost prověřuje živnostenský úřad pro šíření klamavé reklamy. 

Společnost ve svých reklamních akcích bohužel podle všeho neuváděla občanům pravdivé informace a tvrdila, že je nejrychlejší na trhu. Dle mého názoru sdělování nepravdivých informací ve spojení s masivní kampaní může mít znaky podvodu. Do marketingu dle několika svědectví holding investoval v minulém roce 150 milionů korun a sponzoroval například i německý fotbalový klub,“ popsal analytik Pirátů. 

Hlavní akcionáři holdingu Malina Cyril Regner a Jan Urban, kteří měli klíčový vliv na nakládání s prostředky firmy, se i přes výzvu Pirátů ke kauze nevyjádřili.