Piráti rozkryli síť podnikatelských vztahů Zdeňka Zadiny a Petra Ženíška, jejichž firmy mají s různými subjekty ovládanými Prahou uzavřené smlouvy za více než 1,5 miliardy korun. Zadina a Ženíšek jsou členové ČSSD na Praze 14 a jsou známi tím, že se drží v pozadí. Vedle Pirátů kauzu rozkryly i Hospodářské noviny a Aktuálně.cz.

Zadinova firma Lasesmed od svého vzniku v roce 2008 uzavřela s pražskými veřejnými subjekty smlouvy minimálně za necelých 400 milionů Kč. Nejhodnotnější zakázky má od Technické správy komunikací, Dopravního podniku a Pražských služeb.

Ženíškova firma Premio Invest od roku 2007 uzavřela s Dopravním podnikem smlouvy za více než 1,15 miliardy Kč. Služby dodává i dalším zhruba deseti subjektům jako jsou příspěvkové organizace, městské části a akciové společnosti ovládané Prahou.

Ženíškovy i Zadinovy firmy sídlí v areálu Na Třebešíně na Praze 10, který v roce 2010 prodal Dopravní podnik Zadinově firmě AZ Premika za 20,5 milionu Kč.

„Aktivity pana Ženíška a Zadiny jsou podle mě jasnou ukázkou klientelistické sítě pražské ČSSD. Služby dodávají převážně subjektům, ve kterých je znám silný vliv ČSSD. Jejich firmy dle mých výpočtů žijí převážně z těchto zakázek. Z účetních závěrek Lasesmedu a Premio Investu můžeme vyčíst závratný růst, kterého by bez zakázek od politicky spřízněných organizací těžko dosáhli,“ shrnuje pražský zastupitel za Piráty Adam Zábranský, který kauzu rozkryl. „Určitě se na zářijovém zasedání zastupitelstva budu ptát, jak je tohle možné,“ dodává.

<h4>Aktivity pana Zadiny:</h4>
 • Technická správa komunikací. Zadinova společnost Lasesmed, s.r.o. od roku 2009 s touto příspěvkovou organizací (dnes již akciovou společností) Prahy uzavřela smlouvy za více než 150 milionů Kč. Smlouvy se týkají správy autobusových stanovišť včetně úklidu.
 • Dopravní podnik. Tato městská společnost prodala v roce 2010 Zadinově společnosti AZ Premika s.r.o. areál Třebešín za 20,5 milionu Kč. S Lasesmedem uzavřela od roku 2011 smlouvy dohromady přesahující hodnotu 150 milionů Kč. Jde o smlouvy na provozování čističek odpadních vod, přičemž rámcová smlouva z roku 2012 předpokládá rozšíření i na další čističky. Dopravní podnik je nechvalně známý jako dlouhodobá bašta pražské ČSSD.
 • Pražské služby. Tato společnost z 80 % vlastněná Prahou uzavřela s Lasesmedem smlouvy za více než 53 milionů Kč. Bohužel odmítá dodržovat zákony a Pirátům neposkytla bližší informace o této obchodní spolupráci. Piráti na Pražské služby kvůli tomu budou podávat správní žalobu. Pražské služby jsou stejně jako Dopravní podnik známy jako bašta ČSSD.
 • Střední škola technická Zelený pruh. Mezi lety 2011-2015 měla tato škola zřizovaná pražským Magistrátem s Lasesmedem uzavřenou smlouvu na ostrahu za více než 5 milionů Kč. Tato zakázka je zvlášť zajímavá, a to hned ze dvou souvisejících důvodů. Jednak ředitelem školy je člen ČSSD z Prahy 11 Drahoslav Matonoha. Druhým důvodem je, že škola v roce 2011 vypsala i zakázku na „úklid prostor školy a zajištění ostrahy budovy“, kam se přihlásili 3 zájemci (přičemž jedním z nich byly dvě obchodní společnosti, které se pro účel zakázky sdružily). Škola z formálních důvodů vyřadila dva uchazeče a zbyla tak pouze jedna nabídka - a to nabídka sdružení. Hádáte správně - jednou ze společností ve sdružení byl Lasesmed; tou druhou byla společnost Premio Invest podnikatele Petra Ženíška, který je též členem ČSSD na Praze 14 a o němž bude můj další článek. Náhoda? Možná. Každopádně ÚOHS následně zakázku zrušil, když konstatoval, že škola ostatní uchazeče vyřadila v rozporu se zákonem.
 • TRADE CENTRE PRAHA. Tato městská firma měla s Lasesmedem mezi v letech 2014 a 2015 uzavřeny smlouvy zhruba za 3,5 milionu Kč na úklid, svoz odpadu a podobné služby.
 • Praha 3. Tato městská část od roku 2015 zadala Lasesmedu zakázky za více než 2 miliony Kč. Jedná se o vývoz košů na odpad a různé údržbové práce.
 • Praha 5. V letech 2012-2013 uzavřela Praha 5 s Lasesmedem smlouvy za více než 2 miliony Kč týkající se úklidu a údržby.
 • Správa pražských hřbitovů. Tato příspěvková organizace měla od roku 2015 s Lasesmedem uzavřenou smlouvu na údržbu zeleně a úklid za více než 1 milion Kč. Dnes již bývalý ředitel Správy pražských hřbitovů tvrdí, že lidé z ČSSD ho tlačili k tomu, aby některé zakázky zadával konkrétním firmám.
<h4>Aktivity pana Ženíška a jeho firmy Premio Invest:</h4>
 • Dopravní podnik. Zakázky téměř za 1,15 miliardy od roku 2007, většinou úklidové služby, prodej budovy Jeseniova 139
 • Praha 5. Od roku 2011 smlouvy na úklid a opravy za více než 12,4 milionu Kč. Koncem roku 2010 přitom do koalice v této městské části vstoupila ČSSD.
 • Domov pro seniory Krč. Zakázka na roky 2016-2021 na úklidové služby celkem za 10,6 milionů. Sociální oblast má v pražské radě v gesci ČSSD.
 • Palata Domov pro zrakově postižené. Zakázka na úklidové práce 2016-2019 za 6,5 milionu.
 • TRADE CENTRE PRAHA. Od roku 2014 smlouvy na úklid dohromady za 6,3 milionů Kč.
 • Technická správa komunikací. Za roky 2008-2009 zakázky za více než 5 milionů.
 • Kongresové centrum Praha. Od roku 2017 smlouva na úklid za 233 tis./měsíc.
 • Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická. Od roku 2015 úklid, do roku 2016 za 123 tis./měsíc, nyní 85 tis./měsíc.
 • Domov pro seniory Nová slunečnice. Smlouva na úklid na dva roky nebo při vyčerpání 2 mil. Kč.
 • Praha 3. Stavba fitness hřiště za 2,4 milionu v roce 2015, 2015 úklid 1,4 mil.