Praha, 30. června 2020 – Piráti přišli na schůzku s premiérem Andrejem Babišem a předsedy sněmovních stran k dostavbě pátého bloku jaderné elektrárny Dukovany s několika klíčovými požadavky, které prezentovali již minulý týden. Na dnešním setkání Piráti dostali garanci, že dojde ke změnám ve státní energetické koncepci. Ministerstvo průmyslu a obchodu i ČEZ však nadále trvají na nevýhodném modelu, kdy Dukovany má dostavit ČEZ a spotřebitelé formou příspěvku mají pak tuto stavbu dotovat. Návrh Pirátů oproti tomu počítá s podporou státu, který bude stoprocentním majitelem firmy, která stavbu zajistí, peníze tak zůstanou v kapsách spotřebitelů.

„Chceme dopracování aktualizace státní energetické koncepce ještě před podpisem smlouvy s vítězem výběrového řízení na dodavatele. Současná vládní predikce vychází ze zastaralé koncepce. Vzhledem k bezpečnostním hrozbám jsme pro vyřazení nabídek ruských a čínských firem již na začátku výběrového řízení. Další schůzka k jaderné energetice se bude konat v příštím týdnu a poslanci Pirátů na ní budou s právními zástupci státu detailněji analyzovat smlouvy uzavřené mezi státem a ČEZem. Naším cílem zůstává, aby na investice nedopláceli občané,“ sdělil po schůzce předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Smlouvy mezi státem a ČEZem variantu případného stoprocentního převzetí projektu státem rovněž popisují. Pokud by se tak učinilo již v počáteční fázi projektu, odpadlo by mnoho problémů spojených se samotným financováním a dalšími formami veřejné podpory. Vláda by měla na projekt nahlížet jako na strategický zájem, nejen ekonomický, a nepromítat tak rozsáhlou investici do koncových cen elektřiny. Chceme také, aby vláda představila i jasné schéma podpory jaderného výzkumu. Právě v této oblasti má ČR ohromný potenciál a to například i v odvětví vývoje malých modulárních reaktorů. Pokud máme v nejbližší budoucnosti řešit dekarbonizaci teplárenství, je právě toto jedna z možných cest a příležitostí pro český průmysl,“ uvedl poslanec Petr Třešňák.

Piráti o dnešním setkání informovali už na ranní tiskové konferenci, kde představili šest bodů, se kterými do jednání s předsedy stran vstoupili. Těmi jsou aktualizace státní energetické koncepce; požadavek stoprocentně vlastněné investorské firmy státem; kompenzace případné provozní podpory ze státního rozpočtu, nikoliv odběrateli; maximálně transparentní poptávka, technologicky neutrální a otevřena maximálnímu počtu možných dodavatelů s přihlédnutím k bezpečnostním zájmům ČR; představení schématu podpory s časovým výhledem 10 let na podporu výzkumu a vývoje malých modulárních reaktorů a dalších jaderných technologií; zpracování komplexní LCA/CBA analýzy projektu a ohodnocení a nacenění závazku státu vůči investorovi.