Praha, 7. listopadu 2018 – Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny PČR dnes projednával návrh nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady o prevenci šíření teroristického obsahu on-line. Jednohlasně zaujal tzv. odůvodněné stanovisko, kterým národní parlament může odmítnout evropskou legislativu, pokud se domnívá, že zásadním způsobem zasahuje do jeho kompetencí. Návrh podal zpravodaj a místopředseda výboru Mikuláš Peksa, poslanec Pirátů. Současná podoba návrhu je široce kritizovaná za obtížnou technickou proveditelnost, další omezování svobody ve jménu boje proti terorismu a za to, že klade hlavní odpovědnost na malé a střední IT firmy a neúměrně je byrokraticky zatěžuje.

„Jsem velmi rád, že se povedlo vyjednat jednomyslné zamítnutí návrhu nařízení a jednomyslné přijetí odůvodněného stanoviska, které jsem navrhl. Náš výbor zaujal jasnou a nejostřejší možnou pozici,“ zhodnotil průběh jednání Mikuláš Peksa a ocitoval část přijatého stanoviska: „Navržené opatření významným způsobem zasahuje do práva na svobodu projevu, práva na ochranu osobních údajů, práva na respektování soukromého a rodinného života, zásadu zákazu diskriminace, práva na účinnou právní ochranu a práva na svobodu podnikání.“

Odůvodněné stanovisko je nástroj národních parlamentů, který mohou využít v případě, kdy se domnívají, že Evropská unie významným způsobem zasahuje do pravomocí jednotlivých členských zemí, a tedy porušuje tzv. princip subsidiarity. Lhůta pro jeho podání v dalších členských zemích uplyne na začátku prosince.