Praha, 18. dubna 2019 – Na společné tiskové konferenci Pirátů, ODS a KDU-ČSL ohlásili předsedové uvedených stran Ivan Bartoš, Petr Fiala a Marek Výborný záměr svolat mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny. Ta by se měla konat v příštím týdnu a bude obsahovat tři body: projednání zprávy NKÚ za rok 2018, projednání deficitu státního rozpočtu a situaci okolo střetu zájmů premiéra ČR Andreje Babiše, který dlouhodobě řeší Evropská komise.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš připomněl, že již v srpnu minulého roku vstoupilo v platnost evropské finanční nařízení ke střetu zájmů: „České úřady a ministerstva odmítly reflektovat změny vyplývající z nově přijatého nařízení. Proto jsme byli nuceni se obrátit na jednotlivé komisaře EU, kteří mají věc v gesci a začalo šetření. Babiš ve střetu zájmů podle vyjádření právního oddělení Evropské komise je. To bylo zveřejněno již v prosinci 2018. Nyní čekáme na výsledky auditu Evropské komise o střetu zájmů, které však mají být českým ministerstvům a vládě zaslány 15. května a budou v režimu neveřejné s tím, že vláda bude mít další dva měsíce na reakci. Občané by se tak výsledek šetření dozvěděli nejdříve v červnu. Chceme proto, aby Sněmovna dění okolo střetu zájmů premiéra projednala a dala Evropské komisi najevo, že občané ČR si před volbami do Evropského parlamentu a před zahájením předsednictví Evropské unie zaslouží znát výsledek šetření o střetu zájmů premiéra. Evropská komise je již nyní v prodlení. Komisař Ottinger přislíbil zveřejnění závěrů již v dubnu.“

Druhým bodem navrhované schůze bude projednání zprávy NKÚ za uplynulý rok. Ta je podle Bartoše k vládě kritická v důležitých oblastech: „Stát by měl lépe plnit svou roli, pokud jde o bytovou politiku. Za posledních dvacet let investoval 232 miliard korun. I přesto se podle NKÚ situace v některých oblastech zhoršovala. Roste počet sociálně vyloučených lokalit i počet jejich obyvatel. Přijetí zákona o sociálním bydlení se navíc neustále odkládá a podle NKÚ se může stav ještě zhoršit,“ varoval předseda Pirátů Ivan Bartoš před neochotou vlády situaci řešit. Kritikou zpráva NKÚ nešetří ani v oblasti informačních technologií. „Řízení této oblasti postrádá koncepci, chybí personální kapacity a stát je často závislý na externích dodavatelích. NKÚ na tento problém upozorňuje opakovaně,“ dodal Bartoš.

Třetím bodem schůze, na které se zástupci Pirátů, ODS a lidovců dohodli, je projednání deficitu státního rozpočtu. Vládě se totiž nedaří plnit rozpočtový plán pro tento rok.

„Stagnuje výběr DPH navzdory inflaci i ekonomickému růstu. I přes subvenci rozpočtu prostřednictvím 18 miliard ze státních firem není vláda schopná hospodařit vyrovnaně,“ upozornil poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík na nepříznivý trend.