Praha, 4. února 2021 – Nový stavební zákon je jednou z nejočekávanějších legislativ tohoto volebního období a v tomto týdnu se jím zabývali poslanci hned tří sněmovních výborů. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, Ústavně právní výbor a Hospodářský výbor projednaly vládní návrh z pera MMR, komplexní pozměňovací návrh opozičních stran i překvapivý návrh poslance ANO Martina Kolovratníka, který vrací do legislativy prvky, které už dříve odmítla jak opozice, tak dotčené úřady a veřejnost. Jedná se totiž o praktický stejný návrh, se kterým ministerstvo přišlo na úplném začátku. Piráti, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 i Starostové v návrhu, který společně podávají, prosazují výrazně levnější a efektivnější řešení bez zavádění dalších úřednických míst a úřadů s posílením digitalizace. Striktně odmítají vznik nového superúřadu a stěhování úředníků, což chce vláda. Náklady by totiž šly dle analýzy Ministerstva vnitra do desítek miliard korun.

Ivan Bartoš, předseda Pirátů a šéf Výboru pro veřejnou správu, poukázal na to, že opoziční návrh ušetří finance občanů v období krize i jejich čas při vyřizování formalit, zatímco návrh vlády spočívá v další byrokratizaci: „Návrh stavebního zákona z Ministerstva pro místní rozvoj je v tuto chvíli nefunkční slepenec. Se zástupci opozice, odborníky a právníky jsme proto připravili komplexní pozměňovací návrh, naši verzi stavebního zákona, který reálně řeší pomalost povolování staveb, nízkou transparenci a většinu problémů, které nyní občany trápí. Úpravu jsme předložili na všech třech výborech. Situaci ale zkomplikoval komplexní návrh poslance za ANO Martina Kolovratníka, který je jen maskovanou předělávkou původního návrhu ministryně Dostálové zavádějící stavební superúřad. Kolovratníkův návrh vrací do hry body, které už jednou odborná veřejnost odmítla. Je to verze, která porušuje veškeré dohody a chápu to jako zradu na partnerech, kteří s MMR jednali. Protože na Hospodářském výboru dostal návrh poslance Kolovratníka zelenou, je pravděpodobné, že bude projednáván i ve Sněmovně. Věřím, že se nám na plénu podaří uplatnit naše návrhy, protože v krizové době navrhujeme výrazně levnější a lepší řešení, které nezavádí žádné nové úřady a úřednická místa.“

Poslanec Martin Kupka z ODS zdůraznil, že opozice návrh konzultovala se samosprávami i Asociací krajů ČR: „Jde nám hlavně o zjednodušení a zrychlení stavebního řízení a to bez rizika, že se na několik let zastaví vydávání stavebních povolení. Sázíme na současné uspořádání veřejné správy a díky prosazené elektronizaci zavádíme zjednodušení postupů. Nechceme nový megastavební úřad, který má jako deus ex machina zajistit lepší a rychlejší stavební řízení. Nechceme převod 13 tisíc úředníků do nového úřadu, a navíc pod nefunkční zákon o státní službě! Jdeme jednodušší cestou a komunikujeme zejména se samosprávami, které jsou významnými investory, ale především správní řízení na svých úřadech v současné době zajišťují. Máme podporu také od odborné komise Asociace krajů, která jednoznačně říká, že odmítá, aby v ČR došlo k rozvratu současného smíšeného modelu výkonu veřejné správy. Náš poslanecký návrh by přinesl významnou úlevu a zlepšení podmínek pro všechny stavebníky.“

Poslanec Marek Výborný z KDU-ČSL kritizoval případný vážný zásah do veřejných rozpočtů: „Česká republika potřebuje rychlé, digitální, moderní stavební řízení pro 21. století. Podle našeho názoru se musíme v rámci nového stavebního řízení také podívat na to, abychom dramaticky nezatížili veřejné rozpočty. Čísla Ministerstva vnitra hovoří jasně. Provoz nové soustavy by u vládního návrhu z rukou poslance Kolovratníka přišel na víc jak 7,5 mld Kč, ten náš systém se pohybuje na 5 mld Kč, což je současná částka, kterou ten provoz stavebního řízení stojí dnes. A teď to klíčové a důležité: náklady na tu změnu v případě našeho návrhu činí necelých 900 mil Kč, kdežto v případě vládního pozměňovacího návrhu je to víc jak 3,2 mld Kč! A v případě, že by bylo potřeba vybudovat pro všechny nové úředníky i nové budovy a pracoviště, můžeme se dostávat až na hodnotu 22 mld Kč, kdežto náš návrh se bude pohybovat pod částkou 1 mld Kč. Skutečně chceme podpořit tento útok na peněženky daňových poplatníků?“

Poslanec Dominik Feri z TOP 09 připomněl zásadní cíl, kterým je zájem obcí a snižování cen bytů, což opoziční návrh reflektuje: „Náš návrh především zohledňuje zájmy obcí a jejich obyvatel. Upravuje územní plánování takovým způsobem, aby pokyny mohla dávat přímo jednotlivá zastupitelstva. Na rozdíl od vlády nechceme mít žádný centrální stavební úřad, ale naopak zachovávat pravomoce samosprávám. Domnívám se, že naše verze stavebního zákona může výrazně dopomoci bytové výstavbě v oblastech brownfieldů a především také k nižší ceně bytů.“

„Návrh nového stavebního zákona a pak zvláště komplexní pozměňovací návrh kolegy Kolovratníka, který přijal Hospodářský výbor, jsou bezprecedentním útokem na smíšený model veřejné správy, který tu úspěšně funguje již několik let,“ komentovala situaci po jednání ve výborech poslankyně Věra Kovářová z hnutí Starostové a dodala: „Proto navrhujeme zachování podstatné části současné soustavy stavebních úřadů i na menších obcích, a tím zachováním dostupnosti stavebních úřadů se znalostí místního prostředí pro občany a stavebníky.“