Praha, 3. září 2020 – Piráti odstartovali oficiálně ostrou část kampaně pro podzimní senátní volby. Vysílají do nich 13 kandidátů. Během tiskové konference jednotliví lídři popsali, o co se budou v horní komoře Parlamentu zasazovat. „Senát není odkladištěm vysloužilých politiků, jak někdy populisté rádi tvrdí. Naopak je z něj možné zlepšovat i usnadňovat životy občanům a chránit jejich svobody či práva. Právě na to se chtějí naši lídři v horní komoře zaměřit. Za Piráty budeme bojovat například proti exekučním pastem, šmejdům či prosazovat reformu vzdělávání. Všichni naši kandidáti mají dostatek zkušeností, odbornosti i zápalu k tomu, aby své záměry naplnili,“ popsal předseda Pirátů Ivan Bartoš, který celou akci moderoval.

Adéla Šípová, která jde do boje v kladenském volebním obvodě, se v Senátu míní zaměřovat na prohlubující se ohrožení obyvatel chudobou. „Nespokojím se s tím, že 30 let po revoluci se stále nedaří všem. Zasadím se tedy o to, aby se naše peníze neutrácely za nesmysly,“ uvedla k tomu Šípová.

Petr Jeník, pirátský kandidát na Českolipsku, má v úmyslu vystupovat proti šmejdům a zneužívání seniorů: „Takzvaní šmejdi se zbaběle zaměřují na ty nejzranitelnější a snaží se z nich tahat peníze. Ze seniorů, maminek samoživitelek, začínajících podnikatelů, handicapovaných nebo nemocných, kterým prodávají falešné naděje. Jako senátor udělám vše, abych před nimi lidi uchránil a těm, kteří už naletěli, budu pomáhat.“

Zakladatel Pirátské strany a brněnský kandidát Jiří Kadeřávek chce zase lidem přiblížit Senát a posílit jeho kontrolní funkci. „Svou aktivní politickou prací hodlám přiblížit Senát občanům, posílit jeho kontrolní roli a prestiž. Autoritu senátora hodlám ve velké míře využít pro medializaci a řešení problémů občanů města Brna, krotit developery, ochraňovat městskou zeleň, hájit zájmy stávajících obyvatel a poukazovat na problémy dopravní infrastruktury Brna a jižní Moravy,“ popsal Kadeřávek.

Robert Veverka, expert na reformu drogové politiky a kandidát za obvod Praha 1, bude v horní komoře Parlamentu především bránit omezování svobody občanů. „Senát je tu mimo jiné kvůli tomu, aby všichni občané měli svůj hlas v celostátní politice. Nechci být ničím více, ale také ničím méně, než takovým hlasem obyvatel 27. volebního obvodu. V Senátu hodlám především chránit a pěstovat naši svobodu. Kladu důraz na podporu seniorů, dětí a sociálně či zdravotně znevýhodněných. Nabízím otevřenost, komunikativnost a schopnost naslouchat. Hájím politiku o nás s námi, tedy politiku takových řešení, která budou ve prospěch všech,“ vysvětlil Veverka.

Prosazování liberální politiky má v Senátu za cíl i strakonický kandidát Michal Horák. „Je na čase, aby pirátská liberální politika měla své širší zastání i v horní komoře Parlamentu a proměnila svůj potenciál v reálné činy také na této úrovni. Transparentnost, jednoznačnost a srozumitelnost nejsou totiž v podání Pirátů jen prázdné fráze, jak dokazujeme svou každodenní mravenčí prací na úrovni Sněmovny, EU či komunálu,“ okomentoval své záměry Horák.

Rozvoj regionů pak považují za prioritu tři pirátští kandidáti: Na Chebsku je to Markéta Monsportová, za kolínský obvod Cyril Koky a Radim Kravčík, který jde do senátních voleb v obvodu Karviná. „Jsem ze západu Čech, kde se snažím již několik let o pozvednutí kultury, osvětovou činnost a propojování aktivních lidí. Právě podpora spolkové činnosti, místních akčních skupin, kultury, besed, vzdělávání a prevence je pro život v malých příhraničních městech a obcích zásadní. Z pozice senátorky chci ovlivnit nejen budoucnost naší demokracie, ale i rozvoj a prosperitu západního regionu,“ vysvětlila Monsportová.

Podle Cyrila Kokyho má dobrý senátor působit jako vyslanec mezi obcemi, krajem, vládou a Parlamentem. „Proto chci v senátním obvodu aktivně spolupracovat se všemi představiteli měst a obcí a zaměřit se na tuto problematiku. Podpořím všechny smysluplné projekty, které by mohly Česko někam posunout,“ popsal Koky. Radim Kravčík zase uvedl, že se podle něj Karvinsko dnes ocitlo na křižovatce: „Já tvrdím, že historie není budoucnost. Proto budu v Senátu iniciovat a podporovat transformaci Karvinska na region založený na průmyslu 4.0.“

Kultuře se má v úmyslu věnovat přerovský kandidát Pavel Ondrůj: „Nejsem aktivní pouze pár týdnů před volbami, ale již 30 let se podílím na rozvoji svého regionu, a to nejen v oblasti kultury, v níž pracuji jako pořadatel akcí a manažer kultury v městském domě. V Senátu budu dohlížet na to, aby se při správě kulturního bohatství zohlednil názor odborníků a budu podporovat odstranění plošných poplatků od OSA a jiných kolektivních správců.“

Velkým tématem je také školství – tuto problematiku chtějí v Senátu řešit pedagožka Simona Luftová kandidující za obvod Příbram, Martin Tomášek, který jde do voleb za obvod Ostrava-město, a vysokoškolský docent Pavel Vacek kandidující v královéhradeckém obvodu. „Moderní a kvalitní vzdělávání je základním pilířem prosperující společnosti. Chci tak využít své profesní a životní zkušenosti v Senátu k podpoře a prosazování legislativních návrhů, které povedou k zásadní reformě českého školství, modernizaci způsobu výuky a k zlepšení postavení učitelů,“ nastínila svoje cíle Luftová. „Učím na Ostravské univerzitě a jako místostarosta v Ostravě-Porubě mám na starosti především školství. Také v Senátu budu vystupovat ve prospěch našeho vzdělávacího systému, aby překonal staré zátěže a dokázal pružně reagovat na současné i budoucí výzvy,“ dodal i Tomášek. Také Vacek má v úmyslu reformu podfinancovaného školství.

Pro Piráty je stěžejním tématem rovněž digitalizace, tu bude prosazovat například Daniel Kůs kandidující do Senátu v Plzni: „Díky své patnáctileté kariéře v IT oboru se v problematice velmi dobře orientuji, a dohlédnu tak v Senátu na zákony týkající se této oblasti. Ty, které nebudou zohledňovat digitalizaci, technologie a zapojení českých mozků, budu aktivně měnit a vracet. Chci digitální restart ekonomiky a státu, který bude prospěšný všem.“