Praha 22. června 2020 – Piráti odstartovali oficiálně kampaň do podzimních senátních voleb. Do klání nasadili třináct kandidátů, kteří jdou do boje o křesla za Piráty. V pondělí při zahajovací akci kandidáti představili svoje vize pro působení v horní komoře Parlamentu. Chtějí zde být především hlasem voličů a prosazovat pirátské hodnoty, jako jsou transparentnost, hospodárnost, svoboda a digitalizace. Svou podporu jim vyjádřil také předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„V Senátu máme v tuto chvíli našeho senátora Lukáše Wagenknechta a rovněž tři senátory zvolené s naší podporou. Naši pirátskou posádku v Senátu bychom tedy velice rádi posílili, a to minimálně tak, abychom sestavili vlastní senátní klub. Věříme, že naši kandidáti získají u voličů důvěru,“ řekl Bartoš v úvodu brífinku. Slovo si pak převzali sami kandidáti a představili cíle, kterých by rádi v senátorských křeslech dosáhli.

„Učím na Ostravské univerzitě a jako místostarosta v Ostravě-Porubě mám na starosti především školství. Také v Senátu budu vystupovat ve prospěch našeho vzdělávacího systému, aby překonal staré zátěže a dokázal pružně reagovat na současné i budoucí výzvy. Nabízím spolupráci starostům slezských obcí a chci spolu s nimi hledat cesty ke zdravému rozvoji našeho kraje a lepší péči o zdejší krajinu,“ nastínil některé své vize Martin Tomášek, který kandiduje za volební obvod č. 72 Ostrava-město.

„Mezi mé priority patří ochrana krajiny před suchem, jednodušší stavební zákon i podpora malých a středních podniků. Chci také lepší transparentnost a kvalitu zdravotnictví a péče o pacienty. Myslím si, že je třeba změnit i finanční ohodnocení a pracovní podmínky zdravotnického personálu. Podporuji výstavbu sociálních bytů namísto doplatku na bydlení,“ popsal svoje plány také Pavel Ondrůj za volební obvod č. 63 Přerov.

Pavel Vacek z volebního obvodu č. 45 Hradec Králové má jako hlavní téma v Senátu reformu podfinancovaného školství. Hájit chce také zájmy seniorů. „Jsem důkazem, že Piráti jsou stranou pro všechny včetně seniorů. Sám jsem jedním z nich, rozumím tak této věkové skupině a mám v úmyslu kompetentně podporovat všechny dobré náměty a následná opatření, která směřují ke zvýšení kvality života našich starších spoluobčanů,“ dodal Vacek.

„Do Senátu kandiduji proto, abych mohla osobně aktivně přispět ke změně nálady v celé společnosti a podpořit mě blízké hodnoty, jako jsou svoboda a demokracie. Chci se z pozice senátorky společně s místními spolky, akčními skupinami i jednotlivci zasadit o to, aby lidé i v té nejmenší vesnici měli dostatek příležitostí a jistot pro spokojený život. A aby byli hrdými Západočechy,“ popsala Markéta Monsportová, která kandiduje za volební obvod č. 3 Cheb.

Svoje cíle uvedl také Daniel Kůs, který se utká o senátní křeslo v obvodě č. 9 Plzeň-město: „V Senátu chci v první řadě podpořit ekonomiku zasaženou krizí, digitální restart veřejné správy a k mým prioritám patří také životní prostředí a ochrana před klimatickými změnami. Budu fungovat jako hlídací pes Senátu a dohlížet na to, aby nedocházelo ke zneužívání moci. Chci být spojkou i hlasem Plzeňáků ve vysoké politice.“

„Senát vnímám jako záruku demokratických principů této země, protože jsme se mohli před nedávnem přesvědčit, kam až jsou schopny zajít oligarchické skupiny při ohýbání a přizpůsobování si vlády v Česku. Chci do Senátu, abych mohl pokračovat v odkazu, který nám svým příkladným a nekompromisním postojem zanechal jeho bývalý předseda pan Kubera. Abych pomohl zaručit bezpečnost ústavy před nebezpečnými útoky některých politických uskupení a abych dokázal, že politici jsou tu pro lidi a ne naopak,“ vysvětlil Michal Horák, kandidát na senátora za volební obvod č. 12 Strakonicko.

„Chci podporovat a prosazovat legislativní návrhy, které povedou k zásadní reformě českého školství, modernizaci způsobu výuky a ke zlepšení postavení učitelů. Budu také podporovat zákony, které přispějí k otevřené veřejné správě a podpoří podmínky pro férové podnikání. Stát musí hospodařit transparentně a spravedlivě, a to zejména s penězi občanů,“ popsala část svého programu Simona Luftová, která kandiduje za volební obvod č. 18 Příbram.

Robert Veverka, kandidát do Senátu za obvod č. 27 Praha 1, nastínil své cíle: „V Senátu hodlám především chránit a pěstovat naši svobodu. Hájím politiku o nás s námi, tedy politiku takových řešení, která budou ve prospěch všech občanů. V Senátu budu prosazovat především podporu seniorů a sociálně znevýhodněných. Zaměřím se na rozvoj kvalitního vzdělávání, které považuji za pojistku proti šíření dezinformací. Dále kladu důraz na efektivnější nakládání s odpady a ochranu vody i životního prostředí. I nadále budu prosazovat racionální regulaci konopí pro léčebné a komerční účely, a hlavně osobní potřebu.“

„Mými prioritami jsou svoboda, lidská práva, ústava, demokracie a politický systém. Chci v Senátu sdílet výhody otevřenosti, která umožňuje kontrolu politiků, což vede k důvěře a stabilní a efektivní demokracii. Autoritu zakladatele parlamentní strany a ústavního činitele využiji k hlasité ochraně zájmů všech občanů, nejen mých Brňanů a Moravanů. Budu bojovat proti oligarchii, byrokracii, zkorumpovaným politikům,“ řekl Jiří Kadeřávek, senátorský kandidát ve volebním obvodu č. 60 Brno-město.

„Karvinsko se dnes ocitlo na křižovatce a já tvrdím, že historie není budoucnost. Proto budu v Senátu iniciovat a podporovat transformaci Karvinska na region založený na průmyslu 4.0. Dále budu podporovat legislativní návrhy, které přispějí k řešení celospolečenských problémů. Jedná se zejména o obchod s chudobou, exekuce, hazard, špatné životní prostředí a devastaci kulturního dědictví,“ uvedl Radim Kravčík, který jde do senátních voleb v obvodu č. 75 Karviná.

„Jako senátor mám v plánu zbudovat funkční regionální kancelář otevřenou všem a měnit tak zažitý obraz Senátu jako odkladiště politiků. Chci se zasadit v boji o rovný přístup k právu a spravedlnosti a navrhovat systémová řešení místo populismu. Leží mi na srdci stopka hromadění exekucí, dotace malým a středním podnikům a v neposlední řadě rozvoj eGovernmentu,“ popsal svoje záměry Petr Jeník, senátorský kandidát za obvod č. 36 Česká Lípa.

Cyril Koky, jenž kandiduje za volební obvod č. 42 Kolín, by rád v Senátu zúročil své dlouholeté zkušenosti z oblasti státní správy, sociální problematiky a prevence kriminality. „Oblast, jež se mne obzvláště bolestně dotýká, je problematika sociálního vyloučení a rozvoj chudých regionů. Až jeden milion lidí se v Česku utápí v nadměrných dluzích a exekucích, ze kterých nevede systémová cesta ven. Je to velmi závažný problém, který je potřeba řešit,“ řekl Koky.

Kandidátka na senátorku Adéla Šípová, která jde do boje v obvodu č. 30 Kladno, má program postavený na třech prioritách: „Jde mi hlavně o sociální politiku, životní prostředí a otevřené hospodaření státu. V oblasti sociální politiky vidím velkou potřebu řešit trh s bydlením, který má viditelný dopad do všech oblastí života. Zároveň hledám koncepční řešení dluhových pastí, které ohrožují nejen jednotlivce, ale v konečném důsledku celou ekonomiku státu.“