Praha, 17. dubna 2018 – Plánovaný odsun brněnského nádraží z centra by ohrozil nákladní dopravu a mohl v budoucnu způsobit kolaps v celém železničním uzlu, upozorňuje pirátský poslanec Ondřej Polanský, který už problém řešil s kolegy z podvýboru pro dopravu. Dnes zasedá Centrální komise Ministerstva dopravy ČR, která rozhodne o konečné variantě modernizace železničního uzlu Brno. Preferovaná varianta sloučení nákladní a osobní dopravy do jedné vícekolejné trati způsobí nejen obrovský problém s kapacitou, ale navíc vyvolá větší hlukovou zátěž a tím i budoucí tlak města na omezení nákladní dopravy, jak tvrdí analýza Sdružení železničních nákladních dopravců.

„Oddělení nákladní a osobní přepravy je významným strategickým argumentem, který vláda musí vzít při rozhodování o finální variantě v úvahu. Současná situace si přímo vyžaduje nutnost aktualizace studie proveditelnosti celého železničního uzlu. Doplněny musejí být obě varianty, tedy Petrov i Řeka,“ vysvětluje postoj Pirátů poslanec a místopředseda podvýboru pro dopravu Ondřej Polanský. Spojení osobní a nákladní dopravy do jediného nádražního uzlu podle něj přinese krom zásadních problémů s kapacitou také řadu dalších komplikací. V případě mimořádné události, jako např. uzavírka mostu přes řeku Svitavu, nebude mít Brno možnost železniční dopravu odklonit: Varianta sloučeného provozu tedy přináší řadu otazníků strategické povahy.

„Je nutné si také uvědomit, že v Brně se mají v budoucnu křížit dvě nejvýznamnější větvě transevropské dopravní sítě. Z Brna se tak může snadno stát jedna z nejvýznamnějších evropských železničních křižovatek, mj. také pro síť vysokorychlostních železnic. Propustnost, spolehlivost a dostatečná kapacita uzlu pro příštích 100 let jsou absolutně kritické atributy celého projektu. Nesmíme v Brně vybudovat špunt, který má potenciál ohrozit železniční dopravu v celé Evropě,“ dodává Polanský.

Dalším nedořešeným aspektem odsunuté varianty brněnského nádraží je podle Pirátů právě napojení na plánované vysokorychlostní železnice. „SŽDC zadala zpracování studie proveditelnosti na vysokorychlostní spojení Prahy a Brna teprve před pár dny a závěry této studie jsou pro budoucnost železničního uzlu Brno stěžejní. O jeho modernizaci se mluví léta, stále ale zjevně nebyly dostatečně zváženy všechny argumenty a hlavně potřeby přepravců v dlouhodobé perspektivě pro 21. století. Rozhodnutí, které před námi stojí, definuje přepravní situaci a proudy v celé České republice na dlouhá desetiletí,“ upozorňuje David Witosz, pirátský garant pro dopravu.

Paradoxem na celé situaci je fakt, že kdyby již dnes stála varianta Řeka (tedy odsunuté nádraží) tak, jak je dnes zanesena ve studii proveditelnosti SŽDC, propustnost železničního uzlu, pokud jde o nákladní přepravu, by již dnes byla na hraně kapacity.