Praha, 1. března 2018 - V některých regionech ČR se i malé děti stále ve velkém umisťují do dětských center (tedy kojeneckých ústavů) namísto do péče přechodných pěstounů (ač jich je dostatek). Jak to, že řada ohrožených rodičů v ČR každoročně požádá o umístění svého malého dítěte do zařízení? Jednu z příčin vidí poslankyně Pirátů a místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku Olga Richterová v tom, jaké informace ohrožené maminky dostávají přímo v porodnicích.

Piráti zjišťovali, jak vypadá situace v terénu: „Rodiče, kteří po porodu vyjádří přání svěřit dítě do péče, leckde dostanou jen formulář žádosti o umístění do dětského centra. A i v těch případech, kdy dostanou informaci o možnosti přechodné pěstounské péče, často neobdrží vysvětlení, co pro ně přechodná pěstounská péče znamená, tedy že mohou dítě navštěvovat stejně jako v ústavu, a že hlavním cílem zůstává návrat do biologické rodiny a schopnost navazovat trvalé citové vazby v budoucnu,“ upozorňuje Richterová a dodává: „Potíž je i v tom, když rodiče nedostávají informace o tom, jaké jsou negativní dopady pobytu v dětských centrech pro jejich malé děti. Komunikace ze strany nemocnice a OSPODu pak výrazně preferuje dětská centra.“

Poslankyně Richterová proto žádá o systémovou změnu přístupu: „Cílem pirátské iniciativy je snížit počet malých dětí do 3 let v ústavních zařízeních na naprosté minimum a postupně tato zařízení pokud možno úplně zavřít.“

Piráti dlouhodobě podporují péči v rodinném prostředí nejen o malé děti, ale i o nemocné či seniory. K tomu však musí stát poskytnout podporu a součinnost. Fakultní nemocnice v Plzni je příkladem zařízení, z něhož naprostá většina novorozenců směřuje do dětského centra. Takový postup však není v nejlepším zájmu dítěte.