Praha, 10. listopadu 2020 - Piráti opět navrhují zrušení povinného přimíchávání biopaliv do pohonných hmot, což je jednou ze 20 priorit, které si pro toto volební období dali. Jedná se o reakci na návrh poslance ANO Pavla Pustějovského, který se naopak pokouší zvýšit podíl povinného přimíchávání bioethanolu do motorového benzínu na více než dvojnásobek oproti současnému stavu. Děje se tak poněkud překvapivě v rámci projednávání novely zákona o nouzových zásobách ropy.

Pirátský návrh počítá s postupným rušením povinnosti přimíchávat biopaliva - k 1. 1. 2022 se podíl sníží na polovinu, k 1. 1. 2024 dojde k úplnému zrušení povinnosti přimíchávat. „Nejsme si jisti, že je postup, který pan poslanec Pustějovský zvolil, správný, protože to zavání přílepkem. Nicméně pokud se má v nastavení přístupu k povinnému přimíchávání něco změnit, tak to rozhodně není navýšení podílu, ale naopak zrušení této povinnosti,” komentuje návrh jeho předkladatel, pirátský poslanec Radek Holomčík.

Piráti využívání obnovitelných zdrojů energie, včetně biopaliv, podporují, nesouhlasí ale s modelem, který přijala před více než deseti lety Česká republika. „Pokud mají biopaliva přinášet ekonomické i ekologické výhody, musí být splněna dvě pravidla - místa, kde se surovina pro výrobu biopaliv produkuje, kde se samotná biopaliva vyrábějí a kde se spotřebovávají, musí být velmi blízko. A za druhé, na výrobu biopaliv musí být použity odpadní suroviny, případně zbytková zemědělská produkce. Navíc povinné přimíchávání dělá více škody než užitku. Český model jde proti těmto principům a škodí přírodě i ekonomice,” dodává Holomčík.

Podrobné detailní zdůvodnění lze najít v důvodové zprávě ZDE.