„Naším cílem je, aby pracovníkům ve školství platy neklesaly oproti průměrné mzdě a tito lidé ze školství neodcházeli. Důstojné platy učitelů jsou klíčové pro budoucnost našich dětí a celé společnosti, stát by měl proto do vzdělání a školství dostatečně investovat. V minulém volebním období jsme již za Piráty navrhovali navázání platů pedagogických pracovníků na 130 procent průměrné mzdy, ale zástupci ANO a ČSSD náš návrh zablokovali. Nyní se to konečně podařilo,“ uvedl předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek.

Podle dostupných dat 10 až 15 procent začínajících učitelů v Česku odchází z profese v prvních dvou letech po nástupu do ní. Podle Pirátů to souvisí jak s platy učitelů samotných, tak se zajištěním podpory učitelům, a to právě i těm začínajícím. To řeší novela například legislativním ukotvením provázejících učitelů, kteří pomáhají studentům na praxích, nebo uzákoněním adaptačního období a zavedením pozice uvádějícího učitele, tedy zkušeného pedagoga, který začínajícím učitelům pomáhá při vstupu do profese.

„Jsem ráda, že se nám v současné koalici podařilo dojednat 130 procent průměrné mzdy pro učitele, což bude historicky první garance růstu platu učitelů v zákoně. Bohužel v koalici i vzhledem k napjatému rozpočtu nebyla shoda na tomto navýšení také pro všechny ostatní pedagogické pracovníky. Piráti ale prosadili do programového prohlášení vlády alespoň garanci pravidelného navyšování platů ve vazbě na růst průměrné mzdy také pro ostatní pedagogické pracovníky, např. školní psychology, speciální pedagogy, nebo i asistenty pedagoga, kteří jsou ve školách významnou oporou při práci s žáky. V doplněném závazku myslíme i na růst platů nepedagogických pracovníků. Považujeme to za schůdný kompromis,“ dodala místopředsedkyně poslanecké sněmovny Olga Richterová.